Het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk van Buurtwerk vindt plaats van 21 tot en met 25 juli in Vierhouten op de Veluwe. Zoals de twee voorgaande jaren voeren wij weer actie om de benodigde financiën te verwerven. Naar onze mening zou ieder kind een lekkere vakantie moeten hebben, maar helaas is dat voor veel kinderen niet mogelijk, om diverse redenen. We hebben in 2012 en 2013 voldoende opgehaald om 50 kinderen een super vakantieweek te bezorgen. Op Facebook zijn de enthousiaste verhalen nog te lezen. In 2014 gaan we er weer voor. We hebben dit jaar 8.000,- nodig. Doet u mee?

Update
We hebben deze week weer een schenking gekregen van een particulier van 100,-. En er was een leuk initiatief van Astrid Luciga en Nina Ver A om een barbecue voor kinderen in Wijktuin de Esch te organiseren, waarbij de opbrengst voor het kinderkamp bestemd zou zijn. De middag was geslaagd en heeft ook nog eens 27,50 voor het kinderkamp opgebracht. Koos heeft flessen gebracht. Ongeveer 80 stuks, wat ook weer 20,- opleverde. Het zijn de vele kleintjes die het doen toch! Dat is waar deze actie om draait. Met elkaar maken we het mogelijk!

De flessenactie loopt ook nu nog gewoon door. Wilt u flessen inleveren ten bate van het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk dan kan dat op het Vredenoordplein nr. 10 bij Buurtwerk of bij Welzijnspraktijk de Esch in Pompgebouw de Esch tegenover het winkelcentrum. U kunt de flessen nog t/m vrijdag 18 juli inleveren, want de maandag erna gaan we al op kamp!

Wij zijn nog in afwachting van het antwoord van twee fondsen en een aanvraag bewonersinitiatief bij Opzoomer Mee. We zijn super positief, dus we gaan ervan uit dat dit zeker nog het nodige bedrag zal opleveren. Het doel van 8.000,- wordt zeker behaald.

Op kamp!
Omdat ons doel bijna bereikt is en omdat de kinderen de volgende week maandag al op kamp gaan, willen we de actie in De Ster beëindigen. Wij willen iedereen die een bijdrage gegeven heeft van harte bedanken want mede door uw schenkingen kunnen de kinderen gaan genieten van een super leuke vakantieweek in Vierhouten.

Bedankt!
De Ster van Kralingen, weer enorm bedankt voor alle plaatsingen en Snelle Koppen – grafische vormgeving, ook bedankt voor alle aanpassingen in de plaatjes iedere week. In de Ster van 5 augustus laten wij u weten hoe de kinderen het gehad hebben.

Vriend?
Sinds kort is het mogelijk om ‘Vriend van het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk’ te worden voor 25,- per jaar. Om de komende jaren door te kunnen gaan met het kinderkamp, hebben wij veel vrienden nodig!

Contact
U kunt ons bereiken op ons mailadres: kinderkampkc@gmail.com of telefonisch: Anita Kornman op 06-11886979 of Clara van Vliet op 06-54362001. Tevens kunt u ons volgen op Facebook onder Kinderkamp Kralingen- Crooswijk of via onderstaande link:facebook.com/kinderkamp.kralingencrooswijk

Doneren
Wilt u doneren dan kan dat op nummer: NL59 INGB 065.35.10.462, t.n.v. Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk o.v.v. 61132, kinderkamp 2014.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

wij gaan op kinderkamp