Wekelijks gratis spreekuur Crooswijkse ‘Buurtadvocaat’ in Buurthuis de Branding

Al 18 jaar is Julius von Bóné algemeen advocaat in Rotterdam. Als zodanig ziet hij in zijn praktijk aan de Mathenesserlaan allerlei cliënten en conflicten langskomen. Zo halverwege 2014 raakte hij betrokken bij de narigheid van bewoners van Crooswijk. Inmiddels houdt hij een halve dag per week gratis spreekuur in Buurthuis de Branding en daarnaast maakt hij natuurlijk nog de nodige uren voor de klussen die uit dat spreekuur komen. Julius noemt zichzelf in die rol ‘Buurtadvocaat’.

De bewonersorganisatie, Wijkorgaan Crooswijk, ook gevestigd in Buurthuis de Branding, komt op voor de bewoners en Julius ondersteunt de bewonersorganisatie bij die onderwerpen die hun gezamenlijke inzet vragen. “Samen met de bewonersorganisatie bekijk ik wat er in de wijk gaande is, wat de grootste problemen zijn en daar richt ik me op”. Dit werk in Crooswijk doet Julius als vrijwilliger. Hij zet zich in voor mensen die in de problemen en in de schulden raken doordat ze de middelen niet hebben om zich voldoende te verweren tegen de macht en de starheid van instanties maar ook tegen slechte huisbazen. Regelmatig staat hij in de rechtszaal voor en met zijn cliënten.

Huurwoningen
Twee onderwerpen hebben zijn speciale aandacht. Een: slecht onderhouden woningen en de onmacht van huurders die daar de dupe van zijn. Het andere onderwerp is de schuldhulpverlening. Julius von Bóné verbaast zich erover hoe ver woningcorporaties en andere verhuurders het kunnen laten komen en hun woningen laten verloederen, terwijl er mensen wonen. Er is achterstallig onderhoud, overlast, vervuiling en dat versterkt elkaar. Natuurlijk zijn er huurders die er zelf een potje van maken en dat helpt ook niet. De eigenaren incasseren de huur en doen verder niks. Hij is er trots op dat er recent toch een doorbraak is gekomen voor een aantal woningen waarvoor hij zich met de bewonersorganisatie inspant. Voor de aanpak van een niet men name genoemd woonblok zijn plannen gemaakt, de verplichtingen staan ondertekend op papier, de eigenaren kunnen er niet meer onderuit. Een deel van die woningen krijgt een opknapbeurt, andere worden gerenoveerd, een aantal bewoners verhuist.

Schuldhulpverlening
De problemen van mensen in de schuldhulpverlening zijn ook niet mis. Of anders gezegd: de narigheid groeit hen boven het hoofd. Julius vertelt wat daarmee het probleem is. “In Crooswijk wonen veel mensen met financiële problemen. Ze hebben huurachterstanden, betalen gas en licht niet of onregelmatig, hebben schulden bij winkels. Aan alle kanten wordt aan hen getrokken. Via UWV en SoZaWe komen ze in de schuldhulpverlening. Per lid van het huishouden komt dan bijvoorbeeld 50 euro per week beschikbaar, en de rest van wat er binnenkomt, zoals de bijstand of een inkomen, gaat naar de Kredietbank voor de aflossing van de schulden. En het vooruitzicht is dat dit jaren kan duren. Mensen worden wanhopig, er gaat niks meer goed. Ze gaan naar de Kredietbank voor een gesprek, om te kijken of het anders of soepeler kan en dan blijkt van niet. Er vallen boze woorden, er komt zo ongeveer ruzie van. De Kredietbank besluit om de hulpverlening te stoppen, mensen zoeken het maar uit. Dan mag je een half jaar niet terugkomen in de schuldhulpverlening. En dat is ook niet uit te houden want dan stapelen de schulden zich weer op. Iemand die niet te goeder trouw is, verdient zeker een sanctie. “Maar meestal is dat niet zo en wordt er te snel ingegrepen”, vindt de advocaat.

Julius ondersteunt deze mensen en staat regelmatig in de rechtbank. “Om te bepleiten dat de client weer terug kan in de schuldhulpverlening. Dan is er tenminste nog een beetje geld voor de boodschappen”. En Julius staat er om te voorkomen dat de hulp wordt opgeheven, want hij heeft ondertussen genoeg gezien om te beseffen in welke nare situatie deze mensen dan terechtkomen.

Julius von Bóné

Raadsleden
Daarom wil Julius met de bewonersorganisatie een manier vinden om de Rotterdamse politici te informeren over die schrijnende toestanden. Hij is er van overtuigd dat raadsleden niet voldoende weten wat zich in de schuldhulpverlening afspeelt. “Als ze het zouden weten, weet ik zeker dat ze daartegen in het geweer komen. Het gaat om hard en rechtlijnig beleid, inlevingsvermogen ontbreekt vrijwel bij de beslissers. Dus roep ik politici op zich in deze materie te verdiepen en zo snel mogelijk de regels voor deze groep iets te versoepelen en met name de sancties, zoals het stopzetten van de schuldhulpverlening, zeer terughoudend toe te passen. Het huidige sanctiestelsel is te rigide en mensen raken daardoor in nog grotere problemen. Dat kan niet de bedoeling van het systeem zijn. Ik voorzie de politici graag van de benodigde informatie en andere hulp naar een omslag in de aanpak”.

Spreekuur
Julius von Bóné roept de bewoners van Crooswijk op om zich bij hem te melden als ze hulp nodig hebben in juridische kwesties (en om de schaamte achter zich te laten). Zijn spreekuur is laagdrempelig, gratis en een afspraak is niet nodig – iedere woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur in Buurthuis de Branding aan de Isaac Hubertstraat 153 in Crooswijk. U kunt de Buurtadvocaat bellen: 010-4256010 of mailen: buurtadvocaat@outlook.com.

Coby Jansen