De komende periode gaat de gebiedscommissie de wijken in om kennis te maken en wil daarbij horen van Rotterdammers wat er leeft in hun wijk. In het nieuwe bestuurlijk systeem binnen de gemeente Rotterdam neemt de gebiedscommissie een belangrijke rol in als adviseur van de raad en het College.

Dat doet zij vanuit haar rol als aanspreekpunt en vertegenwoordiging van de bewoners in de wijken. De gebiedscommissie draagt zorg voor een goede participatie van de burger en ondernemers uit de wijken. Belangrijk in de participatie van bewoners zijn de bewonersinitiatieven die door de commissie worden gefaciliteerd. Bijvoorbeeld op het gebied van buitenruimte, veiligheid, leefbaarheid en vrijwilligerswerk. Ook stelt de commissie het gebiedsplan 2015 – 2018 op waarin de ambities en doelen voor de komende jaren zijn beschreven.

Stand van zaken gebiedsplan

Voor Kralingen Crooswijk is na een uitgebreid participatietraject in 2013 het gebiedsplan voorbereid en met het toenmalige bestuur en deelraad van de deelgemeente besproken. Het resultaat moet nu door de gebiedscommissie in concept nog worden vastgesteld. Bovendien zal de commissie een advies moeten geven aan de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam.

gebiedscomissie1 gebiedscomissie2

Kennismaken met gebiedscommissie

De gebiedscommissie van Kralingen Crooswijk gaat verschillende wijken bezoeken en met bewoners in gesprek. Met daarbij als doel kennismaking en om te horen wat er leeft in de verschillende wijken. Daarbij wil de commissie o.a. het concept gebiedsplan tijdens de bezoeken nog eens toetsen aan de mening van de bewoners en ondernemers in het gebied.

U kunt de gebiedscommissie de komende weken aantreffen tijdens het boodschappen doen of gewoon op het plein in de buurt. Bij deze kennismaking kunt u direct het gesprek aangaan met uw gebiedscommissieleden, kennis nemen en bespreken van de ambities en doelen in de wijken en informatie krijgen over de werkwijze van de gebiedscommissie.

Geef uw mening

Mocht u niet in staat zijn de gebiedscommissie in uw wijk te ontmoeten, dan kunt u uw mening met betrekking tot het gebiedsplan ook doorgeven via e-mail of brief. Hierbij altijd graag vermelden ‘reactie gebiedsplan Kralingen Crooswijk’. Per e-mail kunt u uw bericht sturen naar gebiedscommissies@rotterdam.nl. Uw schriftelijke opmerkingen kunt u verzenden naar: Gebiedscommissie Kralingen Crooswijk Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam

gebiedscommissie01

 

De gebiedscommissie wil u graag ontmoeten in uw wijk!

Kralingen, zaterdag 31 mei
Tussen 15:00 – 17:00 uur

  • Winkelcentrum de Esch
  • Lusthofstraat
  • Oudedijk, bij Albert Heijn

 

Crooswijk, zaterdag 7 juni
Tussen 15:00 – 17:00 uur

  • Crooswijkseweg hoek Crooswijksestraat
  • Marnixplein
  • Generaal van der Heijdenplein

 

gebiedscommissie02