Op 7 juli 2015 wordt op het voormalig DWL terrein een uniek drijvend eiland onthuld. Een drijvende heemtuin met planten uit getijdennatuur in een van de voormalige drinkwater bassins.

Drijvend groen zal niet alleen de uitstraling van dit unieke monumentale erfgoed versterken, maar ook een “stepping stone” zijn binnen de bestaande groenstructuur; goed voor insecten, vogels, en zelfs voor vissen. Het is echter niet zomaar groen.

Typische getijdensoorten zijn op verschillende hoogtes aangeplant op een drijvende mat van gevlochten wilgentenen. Op de uiteinden zullen, wanneer de matten zich volgezogen hebben, waterplanten komen. Omdat de wortels uiteindelijk in de waterkolom gaan groeien, zal het eiland ook bijdragen aan een verbeterde waterkwaliteit. Naast het algemeen positieve effect van groen op mens en natuur heeft het eiland ook een educatieve functie.

Rotterdam is omgeven door uiteenlopende vormen van vooral natte natuur. Rond en in het door ons beheerste water vinden we nog resten van veen, moeras, grienden, rietlanden en getijdennatuur. Kijkend naar het maagdelijke water van de voormalige drinkwaterbassins ontstond zo’n twee jaar geleden het idee van een tentoonstelling van natte natuur. Het plan is tenminste vijf eilanden in de bassins te laten drijven met voorbeelden van verschillende vormen van deze streekeigen natte natuur. Dit eerste eiland heeft typische zoetwater getijdennatuur als thema met als voorbeeld de Biesbosch. Het is tevens een pilot binnen ons project. Dit bewonersinitiatief is uitgevoerd door architect Chiel van der Stelt, stadspedagoog Paul Wiese en ecoloog Han van Hulzen.

Onthulling
Op dinsdag 7 juli wordt om 16.00 uur het eerste drijvende eiland onthuld in de Esch, in het bassin schuin tegenover de watertoren.

(ingezonden mededeling Paul Wiese – Drijvend Eiland De Esch)

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)