De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk vergaderde in Hoppesteyn

Een flink aantal bezoekers, op donderdagavond 11 december jl., tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk in het woonzorgcentrum Hoppesteyn.

Een bewoner uit de Boezemstraat informeerde de commissie over zijn zorgen om zijn huis. Verhuurder Havensteder bezorgde hem een brief met de mededeling dat hij op heel korte termijn zou moeten verhuizen omdat zijn huis slecht is, op het gevaarlijke af zelfs.

De bewoner kan zich daar niets bij voorstellen, hij heeft zelf nog veel geïnvesteerd in zijn huurhuis en uit onderzoeken aan zijn huis is ook niet gebleken dat er problemen zijn. Maar hij zit wel met een opzegtermijn van 2 maanden. De bewoner vraagt de gebiedscommissie hem en zijn buren, zo’n 10 woningen in totaal, te steunen en naar de gemeente invloed uit te oefenen. De voorzitter van de gebiedscommissie blijkt al op de hoogte van de acties van de corporatie en adviseert de bewoner samen met zijn medebewoners een gesprek te regelen met Havensteder.

Bewonersinitiatieven
En natuurlijk stonden er bewonersinitiatieven op de agenda, plannen van groepjes bewoners die (nog) financiën nodig hebben om hun initiatief rond te krijgen, en bij de commissie die financiën kunnen aanvragen. Zo werd er een bijdrage gevraagd voor het maken van oude muziek door jong en oud samen, begroot op 9.500,-. De initiatiefnemer, Carmen Fernandez uit Rubroek van Stichting Frequency moet de begroting verduidelijken, voordat de commissie beslist. Verder werd aandacht en een bijdrage gevraagd voor de toekomst van het WijkServicepunt in De Esch. De aanvrager kreeg een bijdrage van 7.500,- toegezegd. De heer Piek vroeg 6.400,- voor ‘Huyskamerconcerten’ in ‘t Huys te Krooswijk. De commissie vond het goed.

Leesplezier
Een aanvraag voor het initiatief Kinderkrant Jong 010 waarin kinderen en basisscholen meewerken aan onder andere het maken van de Kinderkrant, werd gehonoreerd met 8.900,-. Vooral vanwege het beoogde grotere leesplezier van de kinderen en hun taalontwikkeling. En er is een bedrag van 2.500,- toegekend voor de plaatsing van een picknicktafel in een groenstrook aan de Goosse van der Windstraat in Kralingen- Oost. Leefbaar riep dit uit tot het beste initiatief van het jaar, mits de tafel niet uit de ‘Rotterdamse showroom’ komt want dan wordt die onnodig duur.

Advies
Momenteel heeft de gebiedscommissie het druk met het Kralingse Bos en de Plas. Er zal geen tweede ‘Woodstock’ komen, maar meer leven in de brouwerij moet kunnen, zo klinken geluiden in de gebiedscommissie. Over evenementen met 5.000 of meer bezoekers moet gepraat kunnen worden. Om niet met lege handen op de Coolsingel te komen werkt de gebiedscommissie aan een advies over het gebruik, de gebruiksindeling, de duur van de evenementen, etc. De gebiedscommissie wil dat samen doen met een keur aan partijen uit Kralingen-Crooswijk.

Coby Jansen