Per 1 januari 2015 wordt de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor het leveren van de jeugdzorg. De Rekenkamer Rotterdam schrijft in het rapport ‘Zorg om de jeugd’ dat vandaag verschenen is dat hieraan diverse risico’s verbonden zijn. Zo is het de vraag of de benodigde zorg geleverd kan worden en of de kosten beheersbaar zijn. “Een helder signaal dat ons helaas niet onbekend voor komt “, stelt VVD-raadslid Maarten van de Donk. “En als je bedenkt dat gemeente de komende jaren nog meer taken op het gebied van zorg en werk er bij krijgt, wordt het al helemaal een spannende onderneming.”

Meer op maat
Het Rijk legt de taken voor jeugd en zorg neer bij gemeenten zodat meer maatwerk kan worden geleverd wat uiteindelijk ook kostenbesparend moet werken. Per 2017 wordt het met de taken meegeleverde geld dan ook verminderd. Het rapport van de Rekenkamer bevestigt echter onze vrees dat we per 2015 al in de problemen kunnen komen. Een nieuwe manier van wijkgericht werken werkt in de toekomst wellicht besparend maar kan op korte termijn extra werk opleveren omdat samenwerkende professionals meer problemen in de wijk aanpakken. “Wij hebben al eerder onze zorgen geuit over de financiële beheersbaarheid van het Rotterdamse systeem van wijkteams. De bewaking van budgetten wordt moeilijk, zeker in de eerste jaren” aldus Van de Donk.

Zelfredzaamheid
De VVD is op één punt minder pessimistisch dan de Rekenkamer Rotterdam. De opmerking dat de zelfredzaamheid, de ‘eigen kracht’ van Rotterdammers minder aanwezig is dan gehoopt, delen de liberalen niet. “De rekenkamer heeft gelijk dat dit niet meteen per 1 januari helemaal zal werken. Mensen moeten aan de nieuwe situatie wennen en meer zelf regelen. Maar uiteindelijk is de VVD er van overtuigt dat dit gaat lukken en dat de groep die hulp nodig heeft kleiner kan worden”.

Bron: VVD Rotterdam


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.