De VVD Rotterdam heeft voorgesteld om het budget voor bewonersinitiatieven in stand te houden. “Het College wil twee miljoen euro op het budget bezuinigen.

Dat vinden wij een slechte zaak.”, aldus VVD-fractievoorzitter Jeannette Baljeu. “De gebiedscommissies zijn in het leven geroepen om te zorgen voor meer initiatief vanuit de Rotterdammers. Door nu al te bezuinigen op het budget dat hiervoor beschikbaar is, geef je een verkeerd signaal af.”

Iedere gebiedscommissie heeft een bedrag beschikbaar voor het mogelijk maken van bewonersinitiatieven. Samen met Rotterdammers moeten de gebiedscommissies zorgen voor uitvoering van de bewonersinitiatieven.

De VVD deed het voorstel om niet te bezuinigen op het budget samen met GroenLinks, PvdA en SP. In de gemeenteraad stemden 21 leden voor en 21 leden tegen. Dit houdt in dat de stemmen staken en het voorstel wordt aangehouden tot de volgende vergadering van de gemeenteraad. Deze vindt plaats op donderdag 11 september.

Via: VVD Rotterdam