In de derde week van maart vindt de Wereld Glaucoom Week plaats. In het kader hiervan kunt u van maandag 12 t/m zaterdag 17 maart 2018 gratis uw ogen op glaucoom laten controleren bij de optiekwinkels aangesloten bij het Optometristen Collectief Rijnmond. Mocht na de controle verder onderzoek door de oogarts noodzakelijk zijn, dan wordt u doorverwezen naar Het Oogziekenhuis Rotterdam.

De Wereld Glaucoom Week is een jaarlijks terugkerende week waarin aandacht wordt gevraagd voor de chronische oogaandoening glaucoom. Glaucoom is een ernstige oogaandoening aan de ogen die, onbehandeld en zonder dat u dit bemerkt, langzaam blijvende schade veroorzaakt aan de ogen en zelfs tot blindheid kan leiden. In de beginfase van de aandoening merkt de glaucoompatiënt niets, maar kunnen echter al zeer gevaarlijke situaties optreden, bijvoorbeeld in het verkeer, omdat het gezichtsveld ongemerkt kleiner is. Het vroegtijdig opsporen van glaucoom is dan ook noodzakelijk. Zodoende adviseert Het Oogziekenhuis Rotterdam u, indien u 45 jaar of ouder bent, uw ogen te laten controleren bij een optometrist bij u in de buurt.

Screening door optometrist
Tijdens de screening worden onder andere de oogdruk en de dikte van het hoornvlies gemeten en wordt uw verdere risicoprofiel in kaart gebracht. Mochten er afwijkingen zijn, dan zal de optometrist een verder uitgebreid onderzoek adviseren. Dan wordt een speciale foto en scan van de oogzenuw in de ogen gemaakt. Met deze onderzoeken kan in een vroegtijdig stadium glaucoom ontdekt worden. De kosten die verbonden zijn aan de aanvullende onderzoeken worden meestal vergoed door uw zorgverzekering.

Alle deelnemende optometristen werken hierbij nauw samen met Het Oogziekenhuis Rotterdam waarnaar u, indien nodig, kunt worden doorverwezen.
In Rotterdam-Kralingen kunt u terecht bij Brillemans in de Lusthofstraat en Bastiaans Optiek aan de Oudedijk.

(ingezonden mededeling Brillemans – Bastiaans Optiek – Het Oogziekenhuis – OCR)