De Ster: huis-aan-huis – sinds april 1985

De Ster (krant) wordt MAANDELIJKS huis-aan-huis verspreid, meestal op dinsdag, in Kralingen, De Esch, Crooswijk en een deel van Rotterdam-Centrum. Postcodes: 3011, 3031, 3034, 3061, 3062, 3063. Oplage Ster 2424: 24.500

De Ster Online
Kijk op: www.desteronline.nl , met Facebook en Twitter. Momenteel ca. 10.000 unieke bezoekers per maand.

Ster-nieuwsbrief
Meld u aan voor de wekelijkse Ster-nieuwsbrief (momenteel ca. 3150 lezers). Dat kan op  www.desteronline.nl.

Adverteren
Krant: advertenties, ingezonden mededelingen, e.d., voor de krant dienen uiterlijk vrijdags (vóór de dinsdag van verschijnen) 13.00 uur binnen te zijn. U kunt mailen: info@stervankralingen.nl of (vooraf) bellen: 0627-407492. Mogelijkheden en prijzen op aanvraag en www.desteronline.nl/adverteren/krant.

Particuliere sociale, culturele, educatieve en charitatieve non-profit instellingen/- organisaties kunnen adverteren tegen een aangepast (laag) tarief.

 De Ster Online: voor (onmiddellijke) plaatsing van advertenties, e.d. op De Ster Online en in de Ster-nieuwsbrief mailen naar: info@desteronline.nl. Mogelijkheden en prijzen op aanvraag en desteronline.nl/adverteren/adverteren-online.


Adverteren

Krant: advertenties, ingezonden mededelingen, e.d., voor de krant dienen uiterlijk vrijdags (vóór de dinsdag van verschijnen) 13.00 uur binnen te zijn. U kunt mailen: info@stervankralingen.nl of (vooraf) bellen: 0627-407492. Mogelijkheden en prijzen op aanvraag en desteronline.nl/adverteren/krant.

Particuliere sociale, culturele, educatieve en charitatieve non-profit instellingen/- organisaties kunnen adverteren tegen een aangepast (laag) tarief.

 De Ster Online: voor (onmiddellijke) plaatsing van advertenties, e.d. op De Ster Online en in de Ster-nieuwsbrief mailen naar: info@desteronline.nl. Mogelijkheden en prijzen op aanvraag en desteronline.nl/adverteren/adverteren-online.


Planning

De Ster verschijnt maandelijks in Kralingen en Crooswijk en een deel van de Stadsdriehoek (Rotterdam-Centrum). Totale oplage: 23.000. Data van verschijnen in 2024, meestal op dinsdag, onder voorbehoud:

2024: 9 of 16 januari, 13 februari, 19 maart (Pasen), 16 of 23 april (Koningsdag 27 april), 14 of 21 mei (verkiezingen Europees Parlement 6 juni), 11 juni ((CHIO-nummer, zie: chio.nl), 9 juli (start zomervakantie 13 juli), 13 of 20 augustus (Eurekanummer / einde zomervakantie 25 augustus), 10 september, 8 oktober, 5 november, 26 november, 10 of 17 december (Kerst en Oud & Nieuw).

Rotterdam, 5 februari 2023. Een visser aan de Kralingse Plas.

Indicatie prijzen advertenties t/m december 2024

Indicatie prijzen advertenties, ‘standaard formaten’, in De Ster, editie Kralingen-Crooswijk, januari t/m december 2022

 • 1/16 pagina: 105,- (bijv. 72 mm breed en 88 mm hoog of 110 mm breed en 60 mm hoog)
 • 1/8  pagina:  168,- (bijv. 110 mm breed en 117 mm hoog of 148 mm breed en 88 mm hoog)
 • 1/4  pagina:  283,- (bijv. 148 mm breed en 175 mm hoog of 186 mm breed en 140 mm hoog)
 • 1/2  pagina:  451,- (262 mm breed en 195 mm hoog of 186 mm breed en 280 mm hoog)
 • 1/1  pagina:  766,- (262 mm breed en 392 mm hoog = zetspiegel = max. ruimte op pagina)

Mogelijke breedtes van de advertenties: 1 kolom = 34 mm / 2 kolommen = 72 mm  /  3 kolommen = 110 mm  /  4 kolommen = 148 mm  /  5 kolommen = 186 mm  /  6 kolommen = 224 mm  /  7 kolommen (breedte pagina/zetspiegel) = 262 mm.

Voorpagina: prijs in overleg.

NB: bovenstaande prijzen zijn inclusief doorplaatsing gedurende 1 week op www.desteronline.nl (startpagina) en in de Ster-nieuwsbrief (indien niet gewenst: 25,- tot 45,- reductie). Adverteren gedurende langere periode: prijs op aanvraag. Alle prijzen inclusief full colour en exclusief 21% BTW.

Aanleverspecificaties voor advertenties

PDF (vanuit InDesign / Illustrator / Word)

 • resolutie 300 dpi
 • kleurinstelling CMYK
 • geen paskruizen, geen snijtekens
 • letters omzetten naar contouren / outline

JPG

 • resolutie 300 dpi
 • kleurinstelling CMYK
 • geen paskruizen, geen snijtekens

Zie voor de data van verschijnen, het verspreidingsgebied, enz. de algemene informatie.

De Ster KC prijzen 2022 advertenties cultureel, sociaal, educatief, enz.

 • 1/16 pagina:     76,-  (bijv. 72 mm breed en 88 mm hoog of 110 mm breed en 60 mm hoog)
 • 1/8  pagina:    110,-  (bijv. 110 mm breed en 117 mm hoog of 148 mm breed en 88 mm hoog)
 • 1/4  pagina:    173,-  (bijv. 148 mm breed en 175 mm hoog of 186 mm breed en 140 mm hoog)
 • 1/2  pagina:    261,-  (bijv. 262 mm breed en 195 mm hoog of 186 mm breed en 280 mm hoog)
 • 1/1  pagina:    394,-  (262 mm breed en 392 mm hoog = zetspiegel = max. ruimte op pagina)

Mogelijke breedtes van de advertenties: 1 kolom = 34 mm / 2 kolommen = 72 mm  /  3 kolommen = 110 mm  /  4 kolommen = 148 mm  /  5 kolommen = 186 mm  /  6 kolommen = 224 mm  /  7 kolommen (breedte pagina/zetspiegel) = 262 mm.

Voorpagina: prijs in overleg.

NB: De prijzen zijn inclusief doorplaatsing à 25,- op www.desteronline.nl en in de Ster-nieuwsbrief.

Aanleverspecificaties voor advertenties

PDF (vanuit InDesign / Illustrator / Word)

 • resolutie 300 dpi
 • kleurinstelling CMYK
 • geen paskruizen
 • letters omzetten naar contouren / outline

JPG

 • resolutie 300 dpi
 • kleurinstelling CMYK
 • geen paskruizen

Zie voor de data van verschijnen, het verspreidingsgebied, enz. de algemene informatie.

Prijzen stoppers De Ster 2021

Een zgn. stopper wordt alleen geplaatst als daar ruimte voor is in de krant. Het advertentiemateriaal dient in principe kant-en-klaar en onmiddellijk beschikbaar te zijn.

1/4 pagina: 100,- (bijv. 4 kolommen = 148 mm breed en 175 mm hoog of 5 kolommen = 186 mm   breed en 140 mm hoog))

1/2 pagina: 175,- (bijv. 7 kolommen = 262 mm breed en 195 mm hoog of 5 kolommen = 186 mm breed en 280 mm hoog)

1/1 pagina: 275,- (7 kolommen = 262 mm breed en 392 mm hoog)

Doorplaatsing, desgewenst, op www.desteronline.nl en in de Ster-nieuwsbrief: 25,- extra.

Zie voor de data van verschijnen van De Ster, verspreidingsgebied, enz. de algemene informatie.

Contact

Rotterdams Persagentschap, RPA, uitgever van De Ster, www.desteronline.nl Contactpersoon / kantooradres: E. Woldring, Libanonweg 42-B, 3061 KK Rotterdam, tel. 010-2124388 / 0627-407492 (voorkeur), info@stervankralingen.nl – ABN AMRO rek.nr.: NL83 ABNA 0985 1491 08 – KvK Rotterdam nr. 24156051.