Wijzigingen in Kandidaatstelling wijkraadsverkiezingen

Vanmiddag om 17.00 uur is er een nieuwe openbare zitting van het centraal stembureau geweest voor...

Lees verder