Studenten van de Erasmus Universiteit dreigen naar de rechter te stappen, als de universiteit niet stopt met een omstreden controlesysteem bij tentamens.

Studenten moeten bij het maken van online tentamens niet alleen hun webcam aanzetten, maar ook een tweede camera achter zich plaatsen. Door het zowel van voren als vanachter filmen moet afkijken voorkomen worden. Studenten vinden de achtercamera een inbreuk op hun privacy en willen dat deze alleen wordt gebruikt als de eerste camera uitvalt.

De Erasmus Universiteit maakt al enige tijd gebruik van het zogenoemde online proctoring, dat ervoor moet zorgen dat er niet gespiekt wordt tijdens het tentamen. Daar maken wel meer universiteiten gebruik van, maar de Erasmus Universiteit is de enige die de tweede camera verplicht stelt.

Schermfraude
“De voorkeur ging (en gaat nog steeds) uit naar toetsing zonder online proctoring”, schrijft de Erasmus Universiteit in een brief aan haar studenten. Toch is het ‘helaas onvermijdelijk’. De universiteit zegt zich bewust te zijn van ‘de impact van online proctoring’. Daarom ‘is het de bedoeling dat deze wijze van tentaminering zo snel mogelijk afgeschaft wordt als de regering de maatregelen versoepelt en er op de campus meer mogelijk is’. De universiteit benadrukt dat de beelden alleen gebruikt worden voor het opsporen van vormen van schermfraude.

Tot een versoepeling van de maatregelen zitten de studenten nog vast aan deze manier van tentamens maken én aan de tweede camera. Studenten met technische problemen of principiële bezwaren tegen de tweede camera kunnen alsnog hun tentamens op de campus maken. Daar is echter beperkt plek.

Spieken met een appgroep
De tweede-camera-methode is in het leven geroepen nadat de online examinering van de Erasmus Universiteit niet waterdicht bleek te zijn. Enkele studenten hadden gespiekt tijdens online tentamens en van 26 studenten werden een of meer tentamens ongeldig verklaard. Antwoorden van tentamens werden uitgewisseld in een appgroep.

Volgens de universiteit bracht het voorval de ‘waarde van ons diploma in gevaar’. Daarom is gekozen voor de inzet van een tweede camera. “Dat bleek de oplossing voor dit probleem, met de minste impact op jullie als studenten”, is te lezen in een brief die de Erasmus Universiteit naar haar studenten stuurde.

Via: RTV Rijnmond


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.