Woningcorporatie Woonstad Rotterdam begint binnen enkele maanden met grootschalig funderingsherstel in het noordelijke deel van het Lusthofkwartier. Wat kunnen bewoners van de wijk verwachten?

“De afgelopen tijd waren we druk doende om de herstelplannen goed uit te werken. Daarbij trokken we zoveel mogelijk samen op met particuliere buren”, vertelt Heleen van der Pijl, projectleider wijkverbetering van Woonstad Rotterdam. “Deze voorbereidende fase zal tegen de kerstvakantie worden afgerond. Vervolgens wordt begin 2018 in een zestal fases het noodzakelijke funderingsherstel uitgevoerd in het gebied Lusthof-Noord.”

Vervangende woonruimte
“Op de begane grond zijn de werkzaamheden in bepaalde gevallen zo ingrijpend dat de ruimtes tijdelijk niet te gebruiken zijn”, legt Van der Pijl uit. ”Om die reden is Woonstad Rotterdam voor haar huurders, zowel bewoners en ondernemers, op zoek gegaan naar andere, tijdelijke huisvesting.” Haar collega Laurens van der Laan, medewerker verhuur, vult aan: “Nadat we exact wisten wat de staat van de fundering in een complex precies is, en hoe het zal worden aangepakt, zijn we onze huurders gaan informeren. Dat doen we zowel persoonlijk als via nieuwsbrieven, want dit project vereist maatwerk. We kijken naar de individuele situatie van onze huurders. Bij tijdelijke verhuizing proberen we een gelijkwaardige oplossing te bieden.”

Voor bewoners op de eerste verdieping of hoger zijn de gevolgen minder ingrijpend. “Die kunnen in hun huis blijven wonen tijdens de werkzaamheden”, stelt Van der Laan gerust. “Maar zij krijgen wel te maken met enige hinder, bijvoorbeeld door geluid. Om ze daarop voor te bereiden, vertellen we zo zorgvuldig mogelijk wat hen te wachten staat.”

Hinder
Woonstad Rotterdam is zich bewust van mogelijke hinder die bewoners en omwonenden zullen gaan ondervinden van het werk. Robbert Groeneveld, de technische projectleider, windt er geen doekjes om: “De straten zijn bijvoorbeeld smal. En om de herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren zal materiaal moeten worden aangeleverd door vrachtwagens.” Eerlijke communicatie vindt Woonstad Rotterdam erg belangrijk. “In november praten we de bewoners en omwonenden van deze blokken bij tijdens een informatiebijeenkomst. Daar kunnen zij ook terecht met hun vragen.”

Nieuwsbrief
Woonstad Rotterdam adviseert wijkbewoners om zich per e-mail aan te melden voor de nieuwsbrief. Daarin zal uitgebreidere informatie worden gegeven per fase en per woonblok voor het deel Lusthof-Noord. Met tussentijdse vragen kunnen bewoners van het Lusthofkwartier ook terecht bij funderingenkralingen@woonstadrotterdam.nl.

Planning
In januari 2018 zullen de funderingswerkzaamheden starten in het blok aan de Lambertusstraat 3, 5 en 7, en aan het begin van de Lusthofstraat op de nummers 53-63. “De laatste onderzoeken voor Blok 2, bestaande uit de Lambertusstraat 36, 38, 40, 42, 56, 58, 60 en 64, vinden nu plaats”, vervolgt Groeneveld. “De start van het werk is hier voorzien in het eerste of tweede kwartaal van komend jaar.”

‘Laurens van der Laan (links) en Robbert Groeneveld (rechts) werken voor Woonstad Rotterdam aan funderingsherstel.’

Van onderzoek naar herstel
In het Lusthofkwartier staan veel woningen op houten paalfunderingen. Deze kunnen in de loop van de tijd zijn aangetast, met alle gevolgen van dien. In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam is daarom een project gestart dat gericht is op gezamenlijk funderingsonderzoek. Daarvoor is subsidie beschikbaar van de gemeente. Zie ook www.fundering010.nl.

  • Woonstad Rotterdam begint in 2018 met het bloksgewijze herstel van funderingen in Lusthof-Noord:
  • Woonblok 1: Lambertusstraat 3a+b, 5a+b en 7a+b;
  • Woonblok 2: Lambertusstraat 36, 38a+b, 40a+b, 42, 42bg, 56a+b, 58a+b, 60a+b en 64a+B;
  • Woonblok 3: Lusthofstraat  53, 55a-f, 57, 59, 61a-f en 63;
  • Woonblok 4: Lusthofstraat 39, 41a-f, 43 en 45/Lambertusstraat 57, 59a-f, 61, 63, 65a-f en 67a-f;
  • Woonblok 5: Lusthofstraat 35a en b, 37a en b
  • Woonblok 6: Lusthofstraat 40-46, 42a+b, 44a+b en 46b/Voorschoterlaan 69a+b
  • Woonblok 7: Lusthofstraat 78 en Adamshofstraat 791e en 2e

Met bewoners en omwonenden van blokken die ook hersteld gaan worden elders in het Lusthofkwartier zal Woonstad Rotterdam op afzienbare termijn individuele gesprekken aangaan.

(Ingezonden mededeling Fundering010)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.