Het fenomeen gebiedscommissie is niet nieuw meer. De leden van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zijn inmiddels beëdigd en geïnstalleerd, evenals de voorzitter en vice-voorzitter. Iedereen heeft tijdens de twee vorige vergaderingen al even aan elkaar kunnen snuffelen. Toch merk je aan veel dingen dat het deelraadsbloed nog door de aderen stroomt en de gebiedscommissie nog in de kinderschoenen staat.

door Joëlle Stapelkamp

Bij binnenkomst in het Wijkservicepunt Crooswijk – waar de gebiedscommissievergadering dit keer gehouden werd – werden de commissieleden stuk voor stuk door een fotograaf voor een witte wand geplaatst om een persfoto te maken. Voor aanvang van de vergadering was iedereen druk met zijn/haar iPad en de wificode bezig, want geprinte agendastukken behoren inmiddels tot het verleden. Vanaf nu gaat alles digitaal en kunnen de vergaderstukken als pdf-bestanden van de website worden gedownload. Ging het op dit punt de vorige keer nog mis, nu werkte alles naar behoren.

Vergaderfrequentie
Bij de opening van de vergadering kwam er van nieuwkomer Kevin van Eikeren (PvdA) meteen al een opmerking over de vergaderfrequentie, waaruit opnieuw bleek dat de gebiedscommissie zich nog in de opbouwfase bevindt. Eén keer per maand vergaderen, zoals dat nu is vastgesteld, vindt de PvdA-er te weinig. Hij stelde voor het aantal vergaderingen op te schroeven naar twee keer per maand. De meningen van de commissieleden hierover liepen nogal uiteen. “We moeten niet gaan vergaderen om het vergaderen.” (Jurryt Jannink, D66) “Misschien is het een idee om een aantal reservedata vast te leggen?” (Rens van Overdam, VVD) “Eens in de drie weken.” (Ron Buitelaar, LR) De opmerking die de discussie de kop indrukte, kwam van LR-er John van Assendelft: “We moeten ergens beginnen. Eén keer per maand is vooralsnog prima en laten we dan na een paar maanden evalueren”.

Insprekers
Het aantal bewoners dat aanwezig was om met de commissieleden in gesprek te gaan, was minimaal. Enkel Jannie Hack (ouddeelraadslid PvdA) en Anneke Strasters, twee bekende gezichten in de deelgemeente, maakten gebruik van het spreekrecht. Jannie Hack vroeg zich onder andere af wat er waar is van de geruchten dat de freerunbaan niet meer op het Schuttersveld komt, zoals was toegezegd, maar in Rotterdam-Noord.

Anneke Strasters presenteerde aan de gebiedscommissie wat zij allemaal in de wijk doet en wat daarmee de afgelopen jaren is bereikt. Zij probeert samen met kinderen uit de buurt de wijk schoon te houden door afval op te ruimen en affiches met daarop spreuken als ‘Ik woon heel graag hier, maar liever zonder rat als huisdier’ op te hangen. Inmiddels heeft zij zo’n vijftig kinderen die meewerken. Als tegenprestatie kunnen die deelnemen aan onder andere zumba- en bokslessen.

Bewonersinitiatieven
Johan Janssens van Bureau Opzoomer Mee gaf een presentatie over dé belangrijkste pijler van de gebiedscommissie: de bewonersinitiatieven. Er zijn twee soorten bewonersinitiatieven, namelijk kleine (tot 10.000 euro) en grote (boven de 10.000 euro). Dit onderscheid is volgens Johan Janssens gemaakt om het indienen van bewonersinitiatieven gemakkelijker te maken, de snelheid van het proces te bevorderen en de betrokkenheid van bewoners te vergroten. De kleine bewonersinitiatieven gaan namelijk niet via de reguliere weg – via de Subsidieregeling Ruimtelijke en Sociale Ontwikkeling – en daarmee wordt een hoop administratieve rompslomp omzeild. Vragen vanuit de gebiedscommissie hadden vooral betrekking op de manier waarop het beschikbare budget verdeeld gaat worden. “Welke criteria hangen we aan de initiatieven? Of is het: wie het eerst komt, wie het eerst maalt?”, vroeg Jurryt Jannink (D66) zich bijvoorbeeld af. Een eenduidig antwoord kwam er niet.

Gebiedsplan
Er ligt als ‘erfenis’ uit de vorige bestuursperiode een standaard Gebiedsplan Kralingen-Crooswijk klaar. Dat gebiedsplan dient in augustus kant-enklaar door de gebiedscommissie te worden aangeboden aan de Rottedamse gemeenteraad. Voorzitter Rens van Overdam stelde voor een commissie samen te stellen die gaat onderzoeken “wat de ‘best practices’ zijn en welke geur-, kleur- en smaakstoffen aan het gebiedsplan moeten worden toegevoegd.”

Buurtschouw
Omdat de commissie zich nog in de opbouwfase bevindt en er nog gewerkt moet worden aan een goede relatie tussen en samenwerking met alle betrokkenen, is het plan geboren eens per vier weken steeds hetzelfde gebied te bezoeken en middels het principe van een buurtschouw een aantal meetpunten te bepalen. Het initiatief werd over het algemeen positief ontvangen door de commissieleden. “Het is een mooie vorm van bewijs van de participerende weg die we inslaan”, aldus Cees Zwinkels (CDA). Wel werd voor een integrale aanpak gepleit, waarin Stadsbeheer, gebiedscommissie en bewoners nauw met elkaar samenwerken.

De vergadering eindigde zoals zij begon. Wat onwennig, met een discussie over wat er wel en niet op de visitekaartjes van de commissieleden moet staan. Een kleinigheid, maar noodzakelijk. Maar om daar nou de afrondingsfase van de vergadering voor te gebruiken, terwijl het al tegen half twaalf loopt… Het zullen de kinderschoenen wel zijn. Hopelijk is de gebiedscommissie die snel ontgroeid.