‘Hoe zou je dat moeten bestuderen? Het is gewoon een school’

In 1977 demonstreerden buurtbewoners voor meer speelruimte. Bijna 40 jaar later in 2016 staan demonstranten uit dezelfde buurt op de Coolsingel en vechten opnieuw voor behoud van speelruimte.

Op 7 maart 2018 zullen de bewoners van Vredenoord hun zaak verdedigen voor de rechter. 348 bewoners die rondom het Vredenoordplein wonen hebben bezwaar aangetekend. De belangen van de bewoners worden beschermd in artikel 3.2 en 3.4.2 van het bestuursrecht. In deze artikelen staat dat de belangen van de buurt zorgvuldig afgewogen dienen te worden, alvorens een ambtelijk besluit te maken. Volgens de bewoners is er niet zorgvuldig gehandeld. Gebiedscommissie, instanties en bewoners waren begin 2015 niet geconsulteerd alvorens wethouder De Jonge op 16 april 2015 een brief schreef aan het bestuur van het Melanchthon College met het verzoek om van locatie te veranderen. Het “onderzoek” voor deze locatieverandering was gedaan in minder dan drie maanden tijd. Gedurende deze periode was het gebouw op het plein waarin het buurthuis actief was, afgebrand. De daders en motieven van de daders zijn tot op heden onbekend. E-mails, brieven hoe men tot het besluit is gekomen om het Melanchthon College te bouwen op het Vredenoordplein, zijn te vinden op www.vredenoordbuurt.nl.

Protest op het Vredenoordplein 1977 (Stadsarchief Rotterdam)

Zonder overleg
De Jonge, voormalig wethouder ZOCS in Rotterdam, en destijds verantwoordelijk voor hoe het proces op Vredenoord is verlopen, heeft op geen enkel moment geluisterd naar de argumenten van bewoners en experts.

Sterker nog, in gesprek met journalisten van het NRC op 21 juli 2016 geeft hij aan niet te willen praten over of er wel of niet een school komt. “De wethouder is bevoegd om – binnen het bestemmingsplan – te bepalen waar scholen komen. Zonder overleg.”

De Jonge weet tevens niet wat een impactstudie op een buurt inhoudt. Zo zegt hij tijdens de Commissievergadering ZOCS op 1 juli 2015 het volgende:

“Hoe zou je dat moeten bestuderen? Het is gewoon een school. Een school met kinderen. En natuurlijk moet een school gewoon zorgen dat die kinderen zich gedragen onderweg naar school en ook weer terug naar huis. En ook de ouders hebben natuurlijk altijd een belangrijke verantwoordelijkheid. Maar je kunt niet voorspellen van tevoren of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. En dat laatste, dat heeft de grootste impact op de wijk. Dus ik zie niet zo goed hoe ik een impactstudie zou moeten maken daarvan. Behalve als het gaat over verkeersbewegingen, maar dat geldt eigenlijk vooral voor speciaal onderwijs, waar kinderen met busjes naar school moeten.”

Topambtenaar
Waar zit Stadsontwikkeling in de besluitvorming van De Jonge? De Jonge geeft zelf aan dat hij niet weet hoe of waarom je een impactstudie moet maken. Stadsontwikkeling zou dit echter wel moeten doen, alvorens goedkeuring aan de amtenaren van De Jonge te geven dat de locatie inderdaad geschikt is voor de geplande nieuwe infrastructuur. Hoe gedegen het locatieonderzoek van Stadsontwikkeling was, kan in twijfel worden getrokken. Vorig jaar werd een topambtenaar ontslagen en inmiddels is wethouder Schneider afgetreden, omdat een motie van wantrouwen boven zijn hoofd hing (affaire poppodium Waterfront. Red.). Op de vraag van bewoners en commissieleden BWB ”hoe men de infrastructuur voor 400 scholieren en 50 mensen personeel gaat regelen op het plein?”  is tot op heden nooit een antwoord met tekening gegeven.

Wij concluderen dat onze nieuwe vice-premier De Jonge in deze zaak tekort is geschoten en zich niet heeft willen laten informeren door experts, gemeentelijke adviesrapporten en instanties.

Voor het stadhuis protesterende bewoners, met tegenover elkaar (toen nog) wethouder Hugo de Jonge en Vredenoordplein bewoner Hans van Soest, dd. 28 januari 2016.

Alleenrecht
Dit kan worden gezien als daadkracht, want inderdaad, ze zijn het schoolgebouw op het plein aan het bouwen, ongeacht het feit dat de bewoners het pad van de bezwaren- en gerechtelijke procedures zijn ingeslagen. Wij zijn echter van mening dat  dit onzorgvuldig handelen is en we verwijzen naar de artikelen in het bestuursrecht, waarin  staat dat burgers rechten hebben en dat de wethouder niet het alleenrecht heeft. Door deze rechtsartikelen dient voorkomen te worden dat een handvol ambtenaren zelfstandig een besluit kunnen maken zonder enig persoon of instantie die direct de impact voelen, bij dat besluit te betrekken. (ingezonden mededeling bewoners Vredenoordplein / Julie Adams)

Naschrift redactie: De actieve bewoners van het Vredenoordplein willen met deze tekst richting de ‘nationale media’, voordat hun zaak dient bij de rechter op 7 maart a.s. Ze zijn nog lang niet klaar met Stadsontwikkeling, want moet er In Rotterdam-Zuid ook niet een schoolgebouw in aanbouw worden afgebroken na een foutje in de constructie? Het schoolgebouw op het Vredenoordplein kan ook dus worden afgebroken. Wat de bewoners wél (terug) willen is de gymzaal en het buurthuis.  Zie ook de column van Greet Wijs in deze krant. Haar ‘roots’ liggen op het Vredenoordplein. 

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.