Fusieverkenningen Havenziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis en partnership met Erasmus MC

Ziekenhuizen kunnen elkaar op verschillende gebieden versterken

Het Havenziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC voeren verkennende gesprekken met elkaar om te komen tot vergaande samenwerking. De denkrichting is een fusie tussen het Havenziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis, waarbij de ziekenhuizen tevens een partnership aangaan met het Erasmus MC. Door de samenwerking blijven hoog gespecialiseerde zorg en zorg met persoonlijke aandacht optimaal beschikbaar in de verzorgingsgebieden van de ziekenhuizen. De drie partijen kunnen elkaar op verschillende gebieden versterken. Het IJsselland Ziekenhuis is sterk in tweedelijnszorg en biedt op onderdelen topklinische zorg, in het bijzonder op het gebied van maag-, darm- en levergeneeskunde. Met het Erasmus MC als partner kan het IJsselland Ziekenhuis deze positie naar de toekomst toe borgen.

De kleinschaligheid van het Havenziekenhuis ontwikkelt zich de laatste jaren als een belemmering voor een goede financiële performance. Het Havenziekenhuis wordt door de schaalgrootte voor problemen gesteld die het ziekenhuis niet zelfstandig kan oplossen. Door een nauwe samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC worden deze problemen hanteerbaar en kan het Havenziekenhuis goede zorg met persoonlijke aandacht blijven leveren.

Het Erasmus MC bouwt aan een nieuw ziekenhuis voor de toekomst. Dat ziekenhuis zal over minder bedden beschikken. Zoals alle UMC’s zal ook het Erasmus MC zich meer gaan toeleggen op tertiaire zorg en complexe zorg. Deze twee ontwikkelingen maken het voor het Erasmus MC noodzakelijk om tweedelijnszorg af te stoten. Een partnership zal bovendien een positieve bijdrage leveren aan de onderzoeksmogelijkheden van het Erasmus MC en de samenwerking op het gebied van opleidingen.

Door de krachtenbundeling blijft specialistische zorg en ‘zorg met de menselijke maat’ optimaal beschikbaar in het centrum en aan de oostkant van Rotterdam, in Capelle aan den IJssel en de Krimpenerwaard. De patiënt wordt altijd op de juiste locatie voor zijn of haar problemen geholpen en doorverwijzingen lopen soepel.

(ingezonden gezamenlijk persbericht Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis en Havenziekenhuis)

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]