De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beëindigt het verscherpt toezicht op locatie Pniël. Dat heeft de toezichthouder donderdag bekendgemaakt.

De Inspectie heeft gezien dat er in Pniël geen structurele tekortkomingen meer zijn. Er is goed gewerkt aan verbeteringen en de zorg voldoet nu volledig of grotendeels aan de normen voor goede zorg.

De inspecteurs zagen gemotiveerde medewerkers die zichtbaar plezier hebben in het werk. In haar verklaring schrijft de Inspectie: “Cliënten en cliëntvertegenwoordigers worden waar mogelijk betrokken bij de kwaliteitsverbetering. Zij zijn tevreden over de geboden kwaliteit van zorg. Lelie zorggroep monitort de verbeteringen bij Pniël en stelt die waar nodig bij. De verbeteringen geven de inspectie voldoende vertrouwen in de aanpak en sturing van Lelie zorggroep.”

Belangrijk signaal
Bestuurder Hendrik Jan van den Berg noemt het besluit van de Inspectie een belangrijk moment voor Lelie zorggroep. “De inspanningen van vele collega’s hebben zichtbaar resultaat afgeworpen en geven vertrouwen voor de toekomst. Hier zijn we blij mee en mogen we ook dankbaar voor zijn. Onze medewerkers verdienen een groot compliment.”

“Doordat we op alle locaties de verbeterslagen hebben doorgevoerd en de huidige verbeteringen ook op Pniël hebben gerealiseerd, heeft de IGZ haar vertrouwen uitgesproken in onze aanpak en eigen verbeterkracht. De kwaliteit van zorg is de afgelopen periode ook op andere locaties getoetst door de IGZ. In de breedte van Lelie zorggroep zijn verbeteringen zichtbaar geworden”.

Lelie zorggroep blijft werken aan kwaliteit
In september vorig jaar stelde de IGZ Pniël voor acht maanden onder verscherpt toezicht. Daarna is dat met twee maanden verlengd. In die periode zijn de gewenste verbeteringen van de zorg gerealiseerd.

De Inspectie spreekt het vertrouwen uit dat Lelie zorggroep op eigen kracht de kwaliteit van zorg bij Pniël blijft volgen en verbeteren. Van den Berg: “Dat vertrouwen maken we graag waar. De komende periode zullen we vanuit het nieuwe kwaliteitskader voor de intra- en extramurale zorg blijven werken aan persoonsgerichte en liefdevolle zorg.”

Lees ook het verslag op onze site om te zien hoe de veranderingen in de praktijk uitpakken in Pniël.

 

 

 

(Ingezonden mededeling Pniël)

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]