In 2007 lanceerde het Oecumenisch Laurensberaad voor het eerst in Nederland de Kerkennacht. Het Laurensberaad organiseert in Rotterdam activiteiten op het gebied van kerk, samenleving en cultuur en politiek. Het initiatief van de Kerkennacht past perfect in het streven naar saamhorigheid in deze bruisende stad.

De Kerkennacht wordt om het jaar georganiseerd en heeft tot doel kerkgebouwen voor een breder publiek toegankelijk te maken. Dat gebeurt tijdens een weekend in juni en elke kerk beslist welke activiteiten in de avond tussen 19.00 en 23.00 uur worden georganiseerd. Inmiddels heeft deze gebeurtenis haar weg gevonden in heel Nederland. In 2013 namen maar liefst zestig steden en dorpen deel met zo’n zeshonderd kerken. Ook andere Europese landen, zoals Duitsland, organiseren hun Kerkennacht.

De R.K. Begraafplaats en Crematorium neemt hier dit jaar op zaterdag 20 juni 2015 aan deel.

Hieronder het programma dat gratis toegankelijk is:

  • 19.00 uur – H. Eucharistieviering o.l.v. de Zeereerwaarde heer drs. T.F.M. Visser.
  • 20.15 uur – Een inleiding over het ontwerp en de bouw van de kapel H. Maria der Engelen door het architectenbureau Mecanoo
  • 20.45 uur – Gelegenheid voor samenzijn in de aula onder het genot van een kopje koffie of thee.
  • 21.30 uur – Sluiting

U bent van harte welkom bij ons aan de Nieuwe Crooswijkseweg 123 te Rotterdam

kerkennacht

Creatief
Wijkpastoraat Crooswijk zal ook deelnemen aan de Kerkennacht 2015, als u creatief bezig wilt zijn tijdens de Kerkennacht kunt u daar, samen met Bea van Raemdonck van de Stichting “Met elkaar, voor elkaar”, van oude kerstkaarten nieuwe maken die vervolgens mensen met een kleine beurs via de Voedselbank en het Leger des Heils krijgen, om daadwerkelijk te versturen.

U bent ook daar van harte welkom van 19.00-23.00 uur, aan de Nieuwe Crooswijkseweg 82d te Rotterdam.

www.kerkennacht.nl