Workshopsessies
In Struisenburg, De Esch en Kralingen Oost gaat komende jaren veel veranderen. Er komt een nieuwe oeververbinding en er worden duizenden woningen toegevoegd. Kralingen aan de Maas is een initiatief om die ontwikkelingen te benutten voor verbetering van de leefomgeving rond de Abram van Rijckevorselweg, in en tussen omliggende buurten en in Rotterdam als geheel.

Vandaar dat nu ook het moment daar is om vanuit de bewoners en gebruikers van het gebied ambitieuze maar ook duidelijke wensen neer te leggen hoe deze individuele ontwikkelingen, die nu vooralsnog zich geheel richten op het eigen ‘eiland’, in samenhang tot een fijne, groene en leefbare wijk kunnen groeien.
Op initiatief van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk hebben gemeente Rotterdam, bewonersverenigingen, Erasmus Universiteit, Trompenburg Tuinen & Arboretum, de projectorganisatie voor de nieuwe Oeververbinding, en betrokken partijen bij de gebiedsontwikkelingen van Excelsior, Brainpark en De Esch, onderzocht wat de belangrijkste ingrepen zijn die zouden bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving in dit gebied. Hiervoor zijn drie workshopsessies georganiseerd, waarin de deelnemers gevraagd werd om actief mee te denken en te ontwerpen.
Heel bewust is er tijdens de workshops niet nagedacht over hoe de verschillende gebieden zelf verbeterd kunnen worden, maar is er gezamenlijk ontworpen aan een mogelijke andere invulling van de hoofdassen die deze wijken en gebieden verbinden en die sterk bepalend zijn voor de leefomgeving. Deze zijn:

  • Burgemeester Oudlaan (de as Kralingse Bos – Arboretum Oude Plantage – Maas)
  •  Kralingse Zoom
  • Abram van Rijckevorselweg
  • Honingerdijk

Uitkomsten van de workshops: naar een (nog) betere leefomgeving
De workshopsessies hebben een aantal interessante inzichten en ideeën opgeleverd gebaseerd op de ervaringen en (lokale) kennis van de deelnemers. Zo moeten de gebruiker en bewoner een hoofdrol krijgen toebedeeld in de openbare ruimte, fietsers en voetgangers alle ruimte krijgen en zou er meer gelegenheid voor sport en spel moeten komen. De wens is ook uitgesproken dat de auto een minder dominante positie in het straatbeeld zou moeten innemen: zowel de hoeveelheid aan (geparkeerde) auto’s en de snelheid waarmee ze zich momenteel door het gebied bewegen zou moeten worden teruggedrongen. En een algemene gedeelde wens is dat het groene karakter van dit deel van Rotterdam nog veel sterker benadrukt zou moeten worden, met een sterke focus op het verbeteren van de verblijfskwaliteit en de biodiversiteit.

Voor de vier assen afzonderlijk zijn ook eerste gedachten geschetst. Zo zou de Honingerdijk een autoluwe stadsstraat kunnen zijn met brede stoepen en ruimte voor bomen en planten. De Abram van Rijckevorsel zou als doorgaande route naar de Maasboulevard kunnen zakken naar maaiveld niveau zodat er boven veel nieuwe ruimte komt voor langzame verkeersroutes die de stad in noord-zuid richting met de Maas verbinden, groene verbindingen tussen Arboretum – Burgemeester Oudlaan – Oude Plantage en de Esch en een nieuw programma aan nader in te vullen activiteiten. Het groene karakter op de Burgemeester Oudlaan kan verder versterkt worden met verblijfsplekken en een nieuwe zij-ingang naar Trompenburg en de Kralingse Zoom krijgt de ruimte om te functioneren als een stedelijke boulevard met een aangenaam verblijfsklimaat en een stedelijk programma. Op www.kralingenaandemaas.nl vind je alle uitkomsten van de workshops. Dit is een eerste stap. Alle bewoners van Struisenburg, De Esch en Kralingen Oost zijn uitgenodigd om hier een reactie op te geven of de ideeën te steunen. Dit kan via de website.

“het grote IETS” (beeldmateriaal workshop MSK groep 8 – 05.04.2022)

Naast deze drie workshops met ‘volwassenen’ is er ook een ontwerpsessie georganiseerd met kinderen van groep 8 van de Montessorischool Kralingen, die na een spoedcursus over wat en van wie de openbare ruimte is, hun creativiteit hebben losgelaten op het herinrichten van het gebied rondom de Abram van Rijckevorselweg nadat deze is overkluisd. Dit gebied werd in een de eerdere workshop met volwassenen bestempeld als “het grote niets”. Bewoners zien liever “het grote iets”. Goede opgave voor kinderen om hier een gepaste invulling aan te geven!

Vervolg
Graag willen we zoveel mogelijk bewoners van De Esch, Struisenburg en Kralingen Oost betrekken bij de verdere ontwikkeling van deze ideeën. Dit kan door je steun te betuigen of een reactie achter te laten op de website www.kralingenaandemaas.nl. Hier is ook het hele verslag te zien van de workshopsessies.

Daarnaast willen we graag met je in gesprek over de ideeën die uit de workshopsessies zijn gekomen. Graag zien we je op 26 juni bij de Zomermarkt van de Esch van 13.00 tot 16.00 uur. (zie voor het hele programma elders in De Ster)

Bart Schrijnen, Rik Dalmeijer, Els Leclercq, bewoners


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.