Lelie zorggroep gaat investeren in kerngemeenten waar het aanbod van de christelijke zorgaanbieder van voldoende omvang is om lokaal het verschil te maken. Agathos en Curadomi (beide onderdeel van Lelie zorggroep) boden tot nu toe nog thuiszorg in tientallen gemeenten in het land. Door de grote druk op de vergoeding van de thuiszorg, is het financieel niet meer haalbaar om in al die gemeenten kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg te blijven leveren.

‘Door ons te concentreren op kerngemeenten kunnen wij in die plaatsen een relevante rol spelen in de veranderingen van de zorg en onze medewerkers blijven scholen en ontwikkelen’, zegt bestuurder Johan van der Ham. ‘Helaas moeten wij stoppen met het verlenen van zorg in een aantal gemeenten, maar in samenwerking met andere christelijke zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties blijven wij ons inzetten voor het behoud van christelijke zorg in Nederland.’

Veranderingen in de zorg
De thuiszorg ondergaat momenteel grote veranderingen die veel thuiszorgorganisaties voor indringende keuzes plaatsen. Huishoudelijke hulp en begeleiding zijn een verantwoordelijkheid van
gemeenten geworden, en verzorging en verpleging aan huis wordt sinds 2015 gefinancierd door zorgverzekeraars. Voor een landelijk werkende organisatie als Lelie zorggroep resulteert dit in een hoge administratiedruk door verschillende contracten en wijzen van facturatie en een grote druk op de vergoedingen.

Door de bundeling van krachten binnen Lelie zorggroep kunnen Agathos en Curadomi meegaan in deze veranderingen, maar blijkt het in de praktijk financieel niet haalbaar om in elke gemeente waar zij nu actief zijn, zorg te blijven bieden. Hoewel Lelie zorggroep in een aantal gemeenten haar zorgaanbod zal moeten afbouwen, verwacht ze voor het grootste deel van haar cliënten gewoon zorg te kunnen blijven bieden.

Verlies
Het zo lang mogelijk in stand houden van deze zorg, was een belangrijke oorzaak voor het verlies van circa 10 miljoen euro dat Lelie zorggroep in 2015 moest verwerken. Daarvan werd 2 miljoen euro verlies geleden door structurele zorgkosten. Om te voorkomen dat deze lijn in 2016 wordt voortgezet, maakt Lelie zorggroep moeilijke, maar noodzakelijke keuzes. ‘Wij blijven op zoveel mogelijk plaatsen christelijke zorg bieden, zolang het rendabel is en er lokaal voldoende mensen zijn die bewust voor ons zorgaanbod kiezen’, zegt Van der Ham.

Overheidsbeleid
De verzekeraars die het overheidsbeleid uitvoeren, dwingen Lelie zorggroep tot concentratie in kerngebieden. De noodzakelijke stap van Lelie zorggroep heeft gevolgen voor de keuzevrijheid van cliënten. ‘Ondanks het feit dat niemand dit actief beoogt, is het wel een rechtstreeks gevolg van het gevoerde overheidsbeleid’, zegt Van der Ham.

Van betekenis
Een voorbeeld van een kerngemeente is Veenendaal, waar drie teams van Curadomi en een team van Agathos verpleging en verzorging aan huis bieden en ook nog hulp bij huishouden en ambulante hulpverlening wordt geboden. In totaal bieden beide organisaties hier aan ruim zeshonderd cliënten zorg. ‘Doordat we wijkgericht werken, kunnen we ervoor zorgen dat cliënten die dicht bij elkaar wonen, ook kort na elkaar zorg ontvangen’, zegt wijkverpleegkundige Adriana Janssen van Curadomi. ‘Onze reistijd is maximaal vijf minuten.’ Dankzij de omvang lukt het hier ook lokaal een speler van betekenis te zijn. ‘We worden uitgenodigd bij wijkbijeenkomsten, welzijnswerkers weten dat ze voor een hulpvraag voor christelijke zorg bij Curadomi moeten zijn en doordat je meerdere cliënten per huisarts hebt, ben je ook daar bekend.’

In een grote stad als Amersfoort waar Curadomi maar vijftien tot twintig cliënten verspreid over de hele stad bediende, is dit niet haalbaar. De reistijden zijn lang en niet in te korten. En door de
spreiding van cliënten is het ook lastig om bij sociale wijkteams, huisartsen of kerken in beeld te komen. Om die reden is onlangs al besloten in Amersfoort te stoppen.

Geestelijke gezondheidszorg
Om zich te concentreren op de zorg in de verpleeghuizen en zorg aan huis is Lelie zorggroep tevens in gesprek om haar ggz-activiteiten over te dragen. Eleos en Lelie zorggroep zijn intensief in overleg over het voortzetten van de ggz-activiteiten binnen Eleos. Het samenvoegen van het christelijke ggz-aanbod onder één organisatie zou aanzienlijke schaalvoordelen opleveren waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Beide organisaties verwachten binnenkort duidelijkheid te kunnen geven over de haalbaarheid van dit streven.

Binnen Lelie zorggroep hebben christelijke zorgaanbieders de krachten gebundeld. Door de merken Curadomi en Agathos wordt thuiszorg vanuit christelijke motivatie geleverd. Daarnaast wordt geestelijke gezondheidszorg geboden en bieden wij in veertien verpleeghuizen en woonvormen voor ouderen verpleeghuiszorg en verzorging op christelijke grondslag.

Rotterdam-Kralingen
In Rotterdam-Kralingen zijn twee Lelie zorggroep vestigingen: verpleeghuis Pniël en hospice De Regenboog. De woordvoerder van Lelie zorggroep laat desgevraagd weten dat Rotterdam een kerngemeente is.
lelie-logo

 

 

 

(ingezonden mededeling Lelie zorggroep – www.leliezorggroep.nl)

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)