Met grote zorg hebben wij, huisartsen uit de Regio Rotterdam, kennis genomen van de voorgenomen veranderingen voor het Havenziekenhuis.

Wij zijn als huisartsen zeer tevreden over de goede samenwerking, de korte overleglijnen, en de huisarts-gerichte attitude van de specialisten in het Havenziekenhuis. Onze patiënten roemen met name de persoonlijke relatie die zij met de specialisten in het ziekenhuis kunnen opbouwen.

De kleinschaligheid en goede bereikbaarheid zijn zeer belangrijke kenmerken van het Havenziekenhuis. De samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum heeft gezorgd voor uitstekende, superspecialistische zorg, indien nodig, zodat patiënten consultatief gezien kunnen worden in het Erasmus MC, maar bij hun vertrouwde specialist onder behandeling blijven.

Een zeer belangrijk kenmerk van het Havenziekenhuis, is het keurmerk “Senior vriendelijk ziekenhuis”. Juist bij opname van kwetsbare ouderen is het erg belangrijk, dat er een vertrouwde omgeving is, die oog heeft voor de ontregeling, die een opname voor deze mensen kan veroorzaken.

De voorgenomen afbouw van opnamecapaciteit en omzetting naar alleen polikliniekfaciliteiten is voor ons een ernstige verschraling van de zorg. De overheid en de Huisartsenvisie 2020 streven naar steeds meer wijkgebonden zorg dichtbij de mensen thuis, waarbij er naar gestreefd wordt, met name oudere mensen zo lang mogelijk goede zorg thuis te bieden. De veroudering van de bevolking, de afbouw van de verzorgingshuizen en de hiermee samenhangende toenemende complexiteit van de medische problematiek van thuiswonende ouderen vereisen juiste en voldoende beschikbaarheid van klinische bedden, waarbij de doorstroom naar geschikte bedden buiten het ziekenhuis gegarandeerd moet worden. Verplaatsing van klinische zorg naar Capelle (IJsselland Ziekenhuis) of het grote academische ziekenhuis (Erasmus MC) is een tegengestelde beweging, waarbij de samenwerking ernstig onder druk komt te staan, en die voor onze patiënten zeer schadelijk kan zijn.

Wij verzoeken alle belanghebbenden met alle macht te voorkomen, dat de klinische functie van het Havenziekenhuis verdwijnt!

(Ingezonden door MMP van Meer, Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde)

Handen af van het Haven

Donderdag 13-4-2017 om 17 uur willen het Erasmus Mc en het Havenziekenhuis uitleg geven aan de huisartsen over de plannen voor verandering van het Havenziekenhuis.
Om ze daar van af te brengen houden we een demonstratie tegen de voorgenomen plannen door te protesteren bij het havenziekenhuis op dat moment.
Dat slaagt alleen als IEDEREEN komt.

Dus MOBILISATIE!

HOORT ZEGT HET VOORT, NIET ALLEEN VOOR DE HUISARTSEN, MAAR OOK PATIENTEN, FYSIOTHERAPEUTEN, THUISZORGORGANISATIES, AMBULANCES, PERSONEEL VAN HET ZIEKENHUIS, DAK EN THUISLOZEN, ENZ ENZ

Om een beeld te krijgen hoeveel mensen er zullen komen willen we vragen te laten weten of je komt!

Mail naar: havenziekenhuis010@gmail.com

(Ingezonden door MMP van Meer, huisarts)