Wanneer? Donderdagavond 9 mei 2019 van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur

Waar? Huis van de Wijk De Branding, Isaac Hubertstraat 153

 

 

 

 

 

Op de agenda van deze gebiedscommissievergadering staat onder meer (onder voorbehoud):

  • Aanvragen voor bewonersinitiatieven: o.a. de viering van het 15-jarig bestaan van de ruilwinkel LETS Paradijs op 24 mei in de Paradijslaan; Eetclub Crooswijk, drie maal per jaar wordt de eetclub georganiseerd voor de bewoners in de zaal van de speeltuinvereniging Crooswijk; Open Cultuur Studio De Esch in het Pompgebouw: hier kan iedereen bezig zijn met muziek, toneel/drama, schrijven, zingen, theater of dans en binnenlopen voor advies en begeleiding.
  • Er zijn insprekers, o.a. een bezwaar tegen de gemeentelijke herinrichtingsplannen op de Crooswijksebocht. Daarnaast spreekt een vertegenwoordiger van de ondernemer van café de Klapdeur in.
  • De adviezen van de gebiedscommissie over de herijking van het Horecagebiedsplan 2019-2021 en het locatieprofiel Evenementenbeleid worden vastgesteld.

De definitieve agenda kunt u nalezen op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk

Iedereen is van harte welkom om de vergaderingen van de gebiedscommissie als publiek bij te wonen!

Wilt u komen inspreken? Meld dat dan per telefoon: 010-267 2199 of per email: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl

(Ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam)

 

 

 


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)