Op 15 maart presenteerden vwo3-leerlingen van het Libanon Lyceum in Rotterdam als schoolopdracht hun plannen voor een klimaatbestendig Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder.

In december waren de vijftig scholieren al op bezoek bij ons Gemaal Abraham Kroes in Moordrecht. Ze verdiepten zich in het waterbeheer in de Zuidplaspolder en legden ons hun ideeën voor.

Leerlingen kregen de volgende onderzoeksvraag mee: ‘Hoe kun je het watersysteem zo inrichten dat een nog te bouwen woonwijk in het laagstgelegen gebied van Nederland veilig is tegen wateroverlast en overstroming?’ Een kleine selectie van oplossingen die de scholieren bedachten:

  • Ophogen van het woongebied zodat zolders boven water blijven bij een dijkdoorbraak
  • Woningen op palen of drijvende woningen
  • Veel ruimte voor water en groen
  • Extra metalen nooddijken die uit de grond omhoog schuiven bij een dreigende overstroming
  • Speciaal soort gaas in de grond voor stabiliteit tegen bodemdaling
  • Bewoners goed informeren over de risico’s
  • Gebruik maken van ‘upsaliet’: sterk waterabsorberend materiaal
  • Duurzaam dorp waarbij alle water hergebruikt wordt

Volop creatieve ideeën dus, vaak ook mooi vormgegeven in maquettes, schetsen en infographics, zoals ook de foto’s laten zien. Leontien Barends, beleidsadviseur waterkeringen bij ons waterschap: “Indrukwekkend om te zien hoe ze in vrij korte tijd heel uiteenlopende ideeën hebben bedacht. Met sommige van de genoemde ideeën zijn we ook al bezig. In elk geval hebben deze jongeren goed in de gaten voor wat voor uitdagingen we staan met het Vijfde Dorp.”

(Ingezonden mededeling Hoogheemraadschap Krimpenerwaard)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.