Op 12 augustus jl. is de sloop van de panden aan de Hendrik de Keyserstraat/Linker Rottekade begonnen. Volgens planning is het terrein op 1 november a.s. leeg en opgeruimd.

Vooralsnog is nieuwbouw op deze locatie niet aan de orde omdat deze plannen door de investeringsstop van Havensteder zijn uitgesteld. In de tussentijd gaat Havensteder met een aantal betrokken buurtbewoners in gesprek om te bepalen hoe en op welke manier het braakliggende terrein wordt ingericht en beheerd.

De sloop van Hendrik de Keyser en de beoogde nieuwbouw is onderdeel van het gezamenlijke plan waarin deelgemeente Kralingen-Crooswijk en Havensteder deze buurt aanpakken de komende jaren. Deelgemeentevoorzitter Wim van Heemst: “In combinatie met de herinrichting van het Marnix- en Frederiksplein is er hier sprake van een flinke kwaliteitsverbetering. Samen met buurtbewoners en andere partijen uit de wijk gaan we met elkaar de uitdaging aan om de pleinen de ontmoetingsplek van dit deel van Crooswijk te laten zijn.”

Deze sociale en fysieke aanpak is een programmaonderdeel van het uitvoeringsprogramma Crooswijk Werkt, waarin deelgemeente, gemeente Rotterdam woningcorporaties Havensteder en Woonstad samenwerken om te zorgen dat Crooswijk weer mee doet en een wijk wordt waarin het goed wonen, werken en opgroeien is.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk

hdk 2