Vergadering Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk dd. 30 augustus in De Nieuwe Branding in Crooswijk

Door: Amel Bali

CROOSWIJK – De gebiedscommissie stemde 30 augustus jl. met een meerderheid tegen het traject: ‘you got this’. Hiermee is het definitief, dat het project niet in Crooswijk-Kralingen zal komen. In de vergadering van 5 juli jl. werd er besloten dat het project zou worden aangehouden, met als voorwaarde dat er uitgezocht zou worden welke projecten er voor deze doelgroep in de wijk zijn om een dubbeling tegen te gaan.

De afgelopen jaren constateerde de initiatiefneemster van het project ‘you got this’, Mia Wilsterman dat er een kloof is ontstaan tussen jongeren in kansarme wijken in Rotterdam en de arbeidsmarkt. Dit heeft geresulteerd in hoge werkloosheid onder deze groep jongeren, meer schooluitval, meer criminaliteit en een minder positief toekomstperspectief van deze groep. Het project  ‘you got this’ is een pilot en bedoeld om jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar op een interactieve en intensieve manier te begeleiden naar een actieve rol op de arbeidsmarkt. De initiatiefnemers hebben voor Kralingen-Crooswijk gekozen als ´kans´ wijk om deze pilot uit te rollen. Hun keuze was gebaseerd op de jaarcijfers van 2016. Wilsterman is een bewoonster uit Kralingen-West en maatschappelijk ondernemer. Zij wil zich samen met partners uit haar “netwerk Rotterdammers met talent” inzetten om jongeren naar school of werk toe te leiden. Het project richt zich op 10 jongens tussen 18 en 27 jaar.

Jongerenloket

De gebiedscommissie heeft in haar vergadering van 5 juli 2018 de aanvraag van het bewonersinitiatief ‘You got this’ aangehouden met als voorwaarde dat de wijknetwerker uit zou zoeken wel aanbod er specifiek in Kralingen-Crooswijk is om duidelijk te maken of het initiatief een aanvulling of een dubbeling is. Het Jongerenloket presenteerde een lijst met 36 projecten gericht op jongeren. Volgens Maartje Doesburg, projectmedewerker Jeugdwerkloosheid van het Jongerenloket, zijn er genoeg trajecten ingekocht voor jongeren. Op de vraag van Paulette Verbist of er ook een project in Kralingen-Crooswijk is, antwoordde Doesburg ontkennend. Dat is niet het geval. “Crooswijkse jongeren kunnen wel meedoen met trajecten in andere wijken”, zegt Doesburg.

Mooie aanvulling?

“Ik was juist zo blij met initiatief, omdat er niks in Crooswijk en Kralingen is”, zegt Deborah Fernald. “Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Het zou een mooie aanvulling zijn. Ik zou juist pleiten voor een samenwerking.  Ik vind dat er te weinig is in Crooswijk.” Volgens Doesburg zijn er op veel projecten, die momenteel al lopen, te weinig aanmeldingen en zou een extra traject niet nodig zijn. “Ik weet niet of ik daar geld op zou zetten”, zegt ze. Maar Fernald gelooft stellig in het slagen van het project in Crooswijk. “Ik heb 30 mensen gesproken, die in Zuid dit traject hebben doorlopen. Ze hadden allerlei problematiek, maar zijn nu alle 30 aan het werk.  Werk is natuurlijk niet altijd een oplossing, maar ze tellen weer mee. Daarom is het voor mij waard om het een kans te geven. Als het je eigen kind is, wil je toch ook dat er iemand is, die zegt ‘ik kan jou helpen’?”

Communicatie

Volgens Paulette Verbist is het efficiënter om eerst te kijken hoe de communicatie verbeterd kan worden, waardoor er meer jongeren van het huidige aanbod aan projecten deel kunnen nemen. “Deze projecten worden al gefinancierd. Kijk eerst hoe er meer jongeren uit Kralingen-Crooswijk hier gebruik van kunnen maken, voordat er een ander project komt, waarvan ik de begroting nogal dubieus vind.” Deze benaming schoot bij Fernald in het verkeerde keelgat. “Ik heb ernstige problemen met het woord: dubieus. De initiatiefneemster heeft meerdere malen gevraagd of het nodig was om de begroting aan te passen, maar dat was volgens de gebiedsnetwerker niet nodig. Door zo’n woordkeuze zet je iemand weg alsof die niet het beste voorheeft met de wijk”, zegt Fernald boos en teleurgesteld. Ondanks haar betoog en inspanning om het project in Crooswijk-Kralingen een kans te geven, stemde de meerderheid van de gebiedscommissie tegen het voorstel en werd daarmee het project van tafel geveegd.

Eerstvolgende Commissie-vergadering: donderdag 20 september. Locatie: Paleiszaal Pompgebouw De Esch, Rijnwaterstraat 11. Aanvang: 20.00 uur.

Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.