Het kunstproject China op de Kaap heeft in 2011 op creatieve en laagdrempelige wijze het verhaal over de Chinese migratie en eetcultuur ontsloten voor een groot publiek. Dit jaar wordt het project o.a. voortgezet met het succesvolle deelproject Afscheidsfoto. Hiervoor zijn wij, de makers Erika Blikman en Yuen Han Lam, op zoek naar 8 deelnemers voor Afscheidsfoto.

Afscheidsfoto
Met Afscheidsfoto wordt een collectie levensverhalen, foto’s en objecten van Chinezen in Nederland van verschillende generaties verzameld en gebundeld in een publicatie. Wij willen met de deelnemers in gesprek gaan over de centrale vraag: Hoe Chinees voelen zij zich in Nederland. Om hun verhalen ook visueel zichtbaar te maken worden er portretten gemaakt van de deelnemers in hun eigen huis. Ook willen wij hiervoor gebruik maken van bestaand beeldmateriaal uit de privé collectie van de deelnemers.

Wij zijn op zoek naar 8 deelnemers die:

  • afkomstig zijn uit China en sinds kort in Nederland wonen, vanwege studie, werk of liefde
  • Chinese ouders hebben, en opgegroeid zijn in Nederland (tweede generatie Chinese migranten)
  • van niet-Chinese afkomst zijn en veel met Chinese mensen omgaan
  • afkomstig zijn uit China en geadopteerd zijn door een Nederlands stel

(Oud) Bewoners uit Katendrecht zijn van harte welkom om zich aan te melden. De interviews worden afgenomen in de maanden mei – juli 2013.

Kent u iemand of bent u zelf geïnteresseerd, neem dan contact op met Erika Blikman of Yuen Han Lam via info@chinaopdekaap.nl

china
Foto Erika Blikman