… Een gepasseerd station

‘ [Dan is] duurzaamheidsperspectief wel handiger dan schaalvergroting.’ Ik citeer Mona...

Lees verder