Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen – Crooswijk

Aanvang: 20.00 uur
Digitaal via www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk

 

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Inspreekrecht bewoners
4

4a

4b

4c

4d

4e

4f

4g

4h

4i

4j

Bewonersinitiatieven

22-0029 – De Crooswijker

22-0003 – Bloemschikken in Wijkgebouw de Bron 2022

22-0029 – Bakfietsen voor Kralingse Bos parkrun

22-0036 – Groen schoolplein

21.11.00359 – Crooswijk op Stelten

22.02.00001 – Bewonersplatform DWL De Esch

21.12.00143 – Seniorenraad 2022

22-0118 – Wijktuin De Esch

22-0116 – Initiatieven voor ouderen

22.01.00088 – Bewonersorganisatie Kralingen Oost

5

5a

5b

5c

Ter besluitvorming:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 13 januari 2022

Groene kaarten in Kralingen en Crooswijk

Overdrachtsdocumenten Kralingen en Crooswijk

6

6a

Ter bespreking:

Voorlopig ontwerp IP Jonker Fransstraat

7

7a

7b

Ter informatie:

Overzicht adviezen

Actielijst

8 Terugkoppeling werkgroepen
9 Rondvraag
10 Sluiting