Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen – Crooswijk

Aanvang: 20.00 uur.

U volgt deze vergadering via rotterdam.nl/kralingencrooswijk onder ‘agenda en vergaderstukken’

1: Opening en mededelingen
2: Vaststellen van de agenda
3: Inspreekrecht bewoners

4: Bewonersinitiatieven
4a: Bekrachtiging Corona initiatieven
4b: 21-1148 – Samenkomen van bewoners
4c: 21-1283 – Wormenhotel
4d: 21-1400 – Empowerment women in De Bron
4e: 21-1431 – Crooswijkse Kinderjury 2022
4f: 21-1432 – Kralingen aan de Maas
4g: Bekrachtiging – doorschuiven budget ingediende bewonersinitiatieven in 2021 naar 2022

5: Ter besluitvorming:
5a: Vaststellen besluitenlijst gebiedscommissievergadering d.d. 9 december 2021

6: Ter informatie
6a: Adviezenoverzicht
6b: Actielijst

7: Terugkoppeling werkgroepen
8: Rondvraag
9: Sluiting

(Ingezonden mededeling gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.