In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten Zuid-Holland en het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard (HHSK), liet een aantal plaatselijke kandidaten zijn/haar gezicht zien in De Ster van 12 maart jl. en op De Ster Online. Hoe verging het hen?

VVD-ers Jock Geselschap en Maaike Slingerland, resp. op de nrs. 1 en 2 op de kandidatenlijst, werden gekozen in het Algemeen Bestuur van het HHSK.

CDA-ers Nahida Bom – Al-Kadi en Jacques la Croix, resp. nrs. 5 en 6 op de kandidatenlijst, werden niet gekozen in het Algemeen Bestuur van het HHSK.

PvdA-er Wim van Heemst, nr. 1 op de kandidatenlijst, werd gekozen in het Algemeen Bestuur van het HHSK.

PvdA-er Leo Bruijn en VVD-er Karima Bouchtaoui,  resp. nr. 2 en nr. 4 op de kandidatenlijst, werden gekozen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Provinciale Staten

In alle (landelijke) opwinding over de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten verkiezingen was er weinig aandacht voor het opkomstpercentage. In Zuid-Holland: ±56%, praktisch overeenkomend met het landelijke gemiddelde. (in Rotterdam: ±45%) Weliswaar was de opkomst groter dan 4 jaar geleden maar wat blijft er over van de ±14% van de uitgebrachte stemmen voor Forum voor Democratie als dat percentage wordt aangepast aan het totaal van het aantal stemgerechtigden in Zuid-Holland, 9%? Geen ‘landslide’ dus. Dezer dagen zei iemand iets als: als je niet stemt, zorg je voor minder democratie.

Waterschap

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard meldde dat het opkomstpercentage ±44% was. Opvallend is het debacle van het CDA. Van 3 naar 1 zetel in het Algemeen Bestuur.

Benoemde leden Provinciale Staten bekend

Vandaag is bekend gemaakt welke kandidaten benoemd zijn in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Dit zijn:

VVD
Dhr. Vermeulen
Mw. Baljeu
Dhr. Hoogland
Mw. Bouchtaoui
Dhr. Zevenbergen
Mw. Bonnevits-de Jong
Dhr. Van Hemert
Mw. Van der Lubbe
Dhr. Weide
Mw. Nelisse

PVV
Dhr. de Vree
Dhr. Privé
Dhr. Braam
Dhr. Mooiman

D66
Mw. Oosterop-van Leussen
Mw. Wilkeshuis
Mw. Neijenhuis
Dhr. Heuvelink
Dhr. Van Rijnberk

CDA
Mw. Bom-Lemstra
Dhr. Stolk
Dhr. Rogier
Mw. Van Sandick-Sopers

Partij van de Arbeid
Mw. Koning
Dhr. Bruijn
Mw. Hijink
Dhr. Minderhout

SP
Mw. Van Aelst
Dhr. Hoogendam

SGP
Dhr. De Jager
Dhr. Van de Breevaart

ChristenUnie
Dhr. Schonewille
Mw. Van Woerden-Kerssen
Dhr. Witte

GroenLinks
Dhr. Potjer
Mw. Van Hunnik
Mw. Stepanyan
Mw. Kasbergen
Dhr. Özkaya

Partij voor de Dieren
Mw. Van Viegen
Mw. Hoogerwerf

50Plus
Dhr. Bakx
Dhr. Haasnoot

Denk
Dhr. Kuzu

Forum voor Democratie
Dhr. Roos
Dhr. Baudet
Dhr. Beukering
Dhr. Sandmann
Mw. Rookmaker
Dhr. Van Meijeren
Dhr. Lutmers
Dhr. Van Pareren
Dhr. De Groot
Dhr. Hoogeveen
Dhr. Persenaire

Het proces verbaal van de verkiezingsuitslag van Provinciale Staten van Zuid-Holland staat op www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/definitieve-uitslag-provinciale-statenverkiezing-zuid-holland

Op donderdag 28 maart worden de Statenleden, indien ze de benoeming hebben aanvaard, beëdigd tijdens de vergadering van Provinciale Staten in het provinciehuis in Den Haag. De vergadering start om 10.00 uur. Geïnteresseerden zijn welkom de vergadering bij te wonen of kunnen deze volgen via de webcast: channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh

Op maandag 27 mei kiezen de Statenleden de leden van de Eerste Kamer.

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen

Water Natuurlijk is de grootste partij geworden bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Water Natuurlijk kreeg bijna een kwart van de stemmen. In het algemeen bestuur stijgt de partij van vier naar zes zetels. Ook de VVD kreeg er een zetel bij en heeft in de nieuwe bestuursperiode vijf zetels. Partij van de Arbeid eindigt op de derde plek. Het CDA moet twee van de drie zetels inleveren. De nieuwe partij Ons-Platteland krijgt één zetel. De overige partijen blijven gelijk in aantal zetels ten opzichte van de periode 2015-2019.

Woensdag 20 maart zijn er 243.621 stemmen uitgebracht op kandidaten voor de categorie ingezetenen van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dat zijn bijna 55.000 stemmen meer dan bij de vorige verkiezing in 2015. De opkomst is dan ook fors hoger en komt uit op 49 procent (in 2015 40,7 procent).

Maandagochtend, 25 maart 2019 heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vastgesteld. Het stembureau constateert dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

Lijst Partij Aantal stemmen Aantal zetels
1. VVD 46.037   5
2. Water Natuurlijk 58.767  6
3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A) 34.945 3
4. CDA 18.061 1
5. SGP-ChristenUnie 23.622 2
6. 50Plus  25.452 2
7. AWP niet politiek wel deskundig  14.095 1
8. Ons-Platteland 16.004             1

Vaste zetels (geborgde zetels)
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit 21 direct door de inwoners van het beheergebied gekozen leden (de zogenaamde categorie ingezetenen) en 9 leden die worden aangewezen door belangengroeperingen van:

  • bedrijven (categorie bedrijven – 5 geborgde zetels)
  • de agrarische sector (categorie ongebouwd – 3 geborgde zetels)
  • organisaties die natuurterreinen beheren (categorie natuurterreinen – 1 geborgde zetel)

De vertegenwoordigers van de categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven worden benoemd door respectievelijk de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord, de vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE) en de Kamer van Koophandel.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.