De afgelopen week was het zover. Na een lang proces met een zoektocht naar een kunstenaar, financieringsbronnen en een locatie, kon op woensdag 26 juni het definitieve ontwerp van het Jamin-kunstwerk van kunstenaar Yasser Ballemans aanschouwd worden. Enkele jaren geleden zijn er een aantal bewoners met een hart voor Jamin, en haar geschiedenis, een werkgroep gestart. Zij wilden graag Jamin op één of andere wijze terug zien in de wijk waar tot begin jaren 80 de Jamin-fabriek heeft gestaan. Het was, naast Heineken en het slachthuis, de grootste werkgever binnen de wijk. Veel bewoners kennen die geschiedenis niet.

De 2 cultuurscouts die mij voorgingen in deze deelgemeente hebben veel ondersteuning geboden bij de totstandkoming van een scholenproject, een boek en een documentaire. Een monument ontbrak echter nog. Mede door bemiddeling van mijn zijde kwam Jeanne van Heeswijk met de kunstenaar Yasser Ballemans. De werkgroep was meteen  enthousiast over zijn ontwerp. Op 26 juni werd in Wijkservicepunt Rubroek een maquette van het monument getoond aan alle wijkbewoners die geïnteresseerd waren. De ‘oh’s’ en ‘schitterends’ vlogen over tafel. Complimenten aan de kunstenaar dus. Het echte werk wordt op 24 augustus a.s. onthuld en zal een mooie plaats krijgen op het Goudseplein. Iedereen is van harte welkom.

Ook in september duiken we even de geschiedenis in en zal in Crooswijk het Schuttersfeest plaats vinden. De Schutterij zal een groot stuk van het programma in beslag nemen. Zonder medewerking van bewoners is er echter geen feest mogelijk, dus hierbij een oproep:

schutersveld

Op  zondag 15 september 2013 vindt op het Schuttersveld een nieuw ‘jaarlijks’ feest plaats voor en door bewoners van Crooswijk en omgeving.

Het feest bestaat uit vier onderdelen:

 1. jeugdactiviteiten in de speeltuin.
 2. informatiemarkt met marktkraampjes waarin informatie gegeven wordt of verschillende clubs, organisaties en verenigingen in de wijk
 3. (muziek) podium met open podium en programmering vanuit de wijk
 4. sport clinics en wedstrijden.
  Het evenement wordt spetterend geopend met een openingsceremonie. Een gezamenlijk wijkdiner met muziek, sluit de dag af.

Voor de verschillende programmaonderdelen is de organisatie nu op zoek naar actieve bewoners en ondernemers die hen willen helpen invulling te geven aan het feest. Er is al een startbudget binnen gehaald via fondsen en andere financieringsbronnen.

Ze zijn op zoek naar:

 • Mensen die willen koken, voor het wijkdiner.
 • Mensen die ons helpen met de programmering van het podium. (ken jij artiesten die gratis of voor weinig op willen treden, meld ze aan!)
 • Muzikanten en andere artiesten (jong en oud) die op willen treden voor hun wijkgenoten.
 • Hand en spandiensten.
 • Verenigingen, clubs, groepen en organisaties die op de informatiemarkt voorlichting willen geven over hun club of vereniging.
 • Mensen die het leuk vinden om workshops of sportactiviteiten te begeleiden en ondersteunen.
 • Mensen met plannen en ideeën voor de wijk die iets willen doen tijdens het Schuttersfeest.
 •  Ondernemers en winkeliers die op een of andere wijze een bijdrage willen leveren aan het feest.

Vragen of meewerken? Mail dan naar: info@deontmoeting.eu met als onderwerp ‘schuttersfeest’. Ze nemen dan z.s.m. contact met u op.
Jolanda Copier, cultuurscout Kralingen-Crooswijk. kc@cultuurscouts.com