• Opening Academisch Jaar 2015-2016 Erasmus Universiteit Rotterdam

Zorg voor regelgeving om kennisinstellingen te beschermen en te ondersteunen. Die oproep deed Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Nationale Wetenschapagenda, tijdens de Opening Academisch Jaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam op maandag 31 augustus 2015. Volgens haar staat de diversiteit en rijkdom van het academische leven op het spel nu Bildung op universiteiten steeds meer wordt verdrukt door de roep om toegepast onderzoek.

In haar gastrede stelt De Graaf vast dat ‘utilitarisme in zijn basale economische vorm’ steeds meer de dominante stroming wordt in zowel de maatschappij als op universiteiten. Daarmee wordt de gedachte van de universiteit als plek van Bildung, met discussies over normen, waarden, ethiek en idealen, verdrongen. “Wetenschappers en universiteiten worden naar de lopende band geduwd, gedwongen om voorbedachte (gouden) eieren te produceren.” Volgens De Graaf staan de diversiteit en rijkdom van het academische leven daardoor op het spel.

Balans
De NWA-voorzitter pleit voor het herstel van balans tussen toegepast onderzoek en Bildung, iets waar de Onderzoeksagenda zelf ook voor staat. Die balans kan onder meer worden bereikt door het stimuleren van talent, meer promotieplekken op faculteiten zelf (in plaats van vanuit grote onderzoeksprogramma’s), meer en breder gespreid geld voor onderzoek en een sabbatical voor onderzoekers. Daarnaast wil ze meer waardering voor onderwijs en valorisatie. “Deze lezing is een pleidooi voor regelgeving om onze deskundige, goed geïnformeerde en goed bemande kennisinstellingen te beschermen en ondersteunen.”

Over grenzen heen
In zijn speech ‘Crossing Boundaries’ ging rector magnificus prof.dr. Huibert Pols in op het leggen van verbindingen door universiteiten: internationaal, nationaal én binnen de eigen gemeenschap. “Ik wil graag dat wetenschappers zich met elkaar verbinden – over de muren van gebouwen en faculteiten heen die onze universiteit verdelen.” Hij deed naar aanleiding van de Nationale Wetenschapsagenda ook een oproep aan de overheid om de ambities op dit vlak met geld te ondersteunen.

Ook collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr pleitte in haar speech voor significante investeringen in de wetenschap. Vooruitlopend op het geld vanuit de Strategische Agenda van minister Bussemaker investeert de Erasmus Universiteit vanuit de strategische reserves de komende drie jaar jaarlijks alvast 6 miljoen euro in onderzoek en onderwijs. Ook kondigde Van der Meer Mohr de oprichting aan van een nieuw vermogensfonds, een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit en het Erasmus Trustfonds.

Daarnaast werden tijdens de Opening de diverse universitaire prijzen uitgereikt. De Opening van het Academische Jaar werd gevolgd door de officiële opening van het Polak gebouw, het nieuwe multifunctionele onderwijsgebouw op de campus van de Erasmus Universiteit. Alle speeches zijn te vinden op www.eur.nl/opening.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]