Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – De vergadering van de gebiedscommissie van 26 september, in het Nivon in Crooswijk, stond in het teken van de omgevingsvergunning voor blaashallen op Tennispark Kralingen en de zorgen over het voortbestaan van Stoom Stichting Nederland. Daarnaast heeft de gebiedscommissie een ongevraagd advies opgesteld voor de jaarlijkse kampioenschappen springen en dressuur (CHIO – paardensport) in het Kralingse Bos.

De bewoners rondom Tennispark Kralingen zijn verrast door een omgevingsvergunning die aangevraagd is voor het plaatsen van blaashallen. De blaashallen zullen gedurende zes maanden, de helft van het tennisterrein in beslag nemen. “Voor sommige bewoners zullen deze blaashallen maar een paar meter van hun raam afstaan”, zegt bewoner Nico Pulskens verontwaardigd.

Evenemententerrein

Voor de bewoners was dit de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Volgens Pulskens is er sowieso al toenemende overlast van het tennispark. Volgens de bewoners is het meer een evenemententerrein aan het worden dan een tennispark. Ook is het moeilijk om in contact te komen met het tennispark. De bewoners hebben zich verenigd en inmiddels ruim 110 handtekeningen opgehaald van omwonenden, die zich ernstige zorgen maken. Deze handtekeningen zijn gestuurd naar de gemeentelijke commissie die over de omgevingsvergunningen gaat.

ASR

De bewoners waren aanwezig tijdens de gebiedscommissievergadering om hun zorgen te uiten. “We zijn ook heel verbaasd dat deze omgevingsvergunning zonder medeweten van de buurt is aangevraagd”, zegt Pulskens. “Niemand wist hier iets van. Het enthousiasme over het tennispark begint langzaam te verdwijnen. Er zijn ook mensen, die nu liever zien dat ASR er woningen zal gaan bouwen.” Volgens voorzitter Rens van Overdam heeft de gebiedscommissie geen formele rol in het verstrekken van de omgevingsvergunningen. De gebiedscommissieleden zijn het erover eens dat de bewoners betrokken hadden moeten worden in het proces voor de aanvraag van de vergunning.

Vroeg stadium

Tijdens de gebiedscommissievergadering sprak Hiddo Schultz, als voorzitter, namens de Stoom Stichting Nederland (SSN) en uitte zijn zorgen over het voortbestaan van de stichting. Het concept bestemmingsplan Boezembocht-Veilingterrein zorgt ervoor dat het voortbestaan van de SSN in het geding komt. Stoom Stichting Nederland is sinds 1997 op de huidige locatie gevestigd. De locatie is destijds juist gekozen vanwege de toegankelijkheid voor zwaar transport en voldoende afstand tot woningen. Het huidige ontwerp bestemmingsplan houdt onvoldoende rekening met de belangen van de SSN, ondanks dat de stichting in een vroeg stadium contact heeft gezocht, bezwaren heeft onderbouwd en geuit en er is aangedrongen op overleg. Het aan-  en afvoeren van wagons met diepladers over de openbare weg wordt moeilijk, het testen van motoren wordt vanwege de geluidsoverlast onmogelijk en het incidenteel gebruik maken van de gebouwen van SSN voor evenementen zal niet meer toegestaan zijn. De gebiedscommissie vindt het voortbestaan van de Stoomstichting een meerwaarde voor het gebied en vindt daarom dat de continuïteit gewaarborgd moet zijn.

CHIO

De gebiedscommissie heeft ook een ongevraagd advies vastgesteld met betrekking tot de Europese Kampioenschappen Springen, Dressuur en Para-dressuur welke eind augustus in het Kralingse Bos zijn gehouden. Ondanks dat het evenement succesvol is verlopen, wil de gebiedscommissie een aantal punten meegeven waar de organisatie de volgende keer op kan letten. Het gaat om het aantal aangewezen parkeerplaatsen voor Kiss&Ride en het beperkte gebruik hiervan, de duur van de afsluiting van het fietspad aan de Plaszoom en de handhaving van het gebied tussen de Kortekade en de Louise de Colignylaan, als gebied voor uitsluitend bestemmingsverkeer. Daarnaast zien de bewoners de gebiedscommissie als oren en ogen van de wijk. De gebiedscommissie wil de organisatie dan ook meegeven om de volgende keer (CHIO, 18 t/m 21 juni 2020) overleg te plegen en advies te vragen aan de gebiedscommissie.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal plaatsvinden op donderdag 17 oktober, in Plays2Be, Crooswijksestraat 93, Rotterdam-Crooswijk. Aanvang: 20.00 uur. Zie voor de agenda en de stukken: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.