In grand café Digters aan de Linker Rottekade vond op dinsdagavond 18 februari de ‘Bewonersavond ‘Wonen in Crooswijk Nu, in het verleden & in de toekomst’ plaats. Toen De Ster binnenkwam bevroeg moderator Ton Legerstee historicus Dik Vuik en daarna waren (technisch) voorzitter van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk Rens van Overdam, wethouder Barbara Kathmann (Economie, Wijken en kleine kernen) en wethouder Bas Kurvers (Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving) aan de beurt. Die vragen betroffen de (nabije) toekomst van Crooswijk. Grand café Digters is groot maar bleek niet groot genoeg om allen binnen te laten. Dat was een probleem (er waren mensen die boos rechtsomkeert maakten) én de communicatie was naar de mening van De Ster niet goed verlopen (geen uitnodiging ontvangen). De bijeenkomst bleek eerder te zijn begonnen dan hem was verteld.

Barbara Kathman opende de tentoonstelling ‘5 eeuwen Crooswijk’, samengesteld en geproduceerd door Dik Vuik en Melanie Samat. De tentoonstelling is de moeite van het bekijken waard en is nu te bezichtigen bij Bewonersvereniging Rubroek. De locatie is te vinden door op het Goudseplein niet bij zorgcentrum Rubroek naar binnen te gaan of het Wijkservicepunt maar links aan te houden, richting de ‘aanleunwoningen’.

Bekijk hier de foto’s in hoge resolutie

 

Na de opening van de tentoonstelling werd er gepraat, in kleinere groepen aan 9 tafels. De thema’s: ‘Wat wilt u veranderen?’, ‘Wat is prettig wonen?’ en ‘Wat wilt u behouden?’ Tevoren was duidelijk geworden dat er met name voor jongeren en ouderen onvoldoende geschikte woningen zijn in Crooswijk. Bas Kurvers bezwoer dat het de opzet is om uiteindelijk 70% sociale woningen in Crooswijk te hebben. Het hete hangijzer ‘gezondheidscentrum Crooswijk’ kwam ook langs. Over wat er over de tafels ging volgt een nader bericht. De woningcorporaties Woonstad Rotterdam en Havensteder hadden de bijeenkomst georganiseerd, samen met de gemeente.

Bekijk hier de panelen en de aankondiging


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.