Ondemocratische gang van zaken

Hierbij dien ik een klacht in over de ongekend ondemocratische verkiezingen die zullen plaatsvinden in Kralingen-Crooswijk voor de gebiedscommissies.

De klacht over de ondemocratische gang van zaken bestaat uit een aantal onderdelen:

1. De zittende partijen hebben zichzelf de eerste lijstnummers gegeven, terwijl de nieuwe groeperingen moesten loten om de laatste lijstnummers. Hier wordt toch onderscheid gemaakt tussen de zittende en de nieuwe partijen?

2. De zittende partijen hebben allemaal veel geld voor hun campagnes. De nieuwe groeperingen hebben niets. Dit is toch fundamenteel een ongelijke (dus ondemocratische) strijd?

3. De website gemaakt voor de kandidaten is volledig gebaseerd op het oude politieke denken. Er is geen enkele ruimte gelaten voor nieuwe groeperingen. Dit is toch onbehoorlijk en niet democratisch?

4. De deelgemeentepagina is onbereikbaar voor de nieuwe partijen, terwijl de oude partijen nog altijd goed gebruik kunnen maken van deze pagina. Dat is toch ondemocratisch? Graag een reactie op deze klacht en een antwoord op de vragen.

Cees van den Heuvel, namens Bewoners Belang (neemt deel aan de verkiezingen voor de Gebiedsconmmissie in Kralingen- Crooswijk)