Ruim 35 vrijwilligers van de verschillende wijkservicepunten in Kralingen-Crooswijk volgen een training om bezoekers nog beter te kunnen helpen. De cursus is nu in volle gang en wordt op 15 oktober afgesloten met een certificaatuitreiking.

“Door deze training ontwikkelen de vrijwilligers zich, en kunnen daardoor hulp van nog betere kwaliteit bieden. Die kwaliteit is heel belangrijk, juist omdat er steeds meer beroep gedaan wordt op burgers om zich in te zetten voor de samenleving. We willen de training één à twee keer per jaar te herhalen voor nieuwe vrijwilligers,” vertelt coördinator VraagWijzer José Bouwens.

‘Alle neuzen dezelfde kant op’
Tijdens het eerste deel van de training gaan de vrijwilligers weer even terug naar de basis: “Alle neuzen weer even dezelfde kant op. Wat is een woonservicegebied ook alweer? En wat is de functie van een wijkservicepunt? Tijdens de cursus zijn de vrijwilligers van de verschillende wijkservicepunten gemengd ingedeeld in drie verschillende groepen. Op deze manier leren ze elkaar onderling beter kennen en kunnen ze gebruik maken van elkaars krachten.”

De deelnemers hebben het eerste en tweede deel van de training er al op zitten: “Communicatievaardigheden trainen stond centraal tijdens het tweede deel. De vrijwilligers maken kennis met verschillende gesprekstechnieken. In dit deel is het leerelement het grootst; er wordt ook stil gestaan bij het ontvangen en geven van feedback. Dit moet een vrijwilliger namelijk stimuleren en niet demotiveren. Vrijwilligerswerk Rotterdam geeft de training en om te weten hoe de vrijwilligers in de toekomst het beste begeleid kunnen worden, gaan zij na wat de wensen en behoeften zijn.”

wijkservicepunt

Meer dan alleen een vraag beantwoorden
Het laatste deel van de training is op 15 oktober. De drie deelnemende groepen komen dan tegelijk bij elkaar. José Bouwens vervolgt: “Wij geven dan uitleg over een aantal sleutelorganisaties in de wijkservicepunten. Dit zijn eigenlijk de belangrijkste organisaties, zoals Dock (maatschappelijke dienstverlening), VraagWijzer, de Sociaal Raadslieden en de Vrijwilligerswinkel. Tijdens een rollenspel gaan de vrijwilligers vervolgens hun geleerde stof toepassen. Zij hebben tijdens de training geleerd hoe ze moeten doorvragen om een eventueel achterliggend probleem te kunnen achterhalen. Welke vragen stel je aan die boze mevrouw om haar vraag helder te krijgen en die dan te kunnen beantwoorden? En hoe kom je achter het probleem van de jongeman waarvan je vermoedt dat hij informatie achterhoudt?”

Vrijwilligers zetten zich in voor buurtgenoten
“Iedereen leert nog steeds, elke dag. Wij leren zelf uit de praktijk, maar ook de vrijwilligers leren. Zo is er een meneer actief in het wijkservicepunt, die nooit financiële problemen kende. In het begin schrok hij van de ellende waarin sommige mensen zich bevinden. Dit werk is voor hem een echte eye-opener; hij leert een heel andere wereld kennen,” vertelt VraagWijzercoördinator José.

Een mooi voorbeeld van burgerkracht vindt Paulette Verbist, portefeuillehouder Welzijn: “Vrijwilligers die zich inzetten voor buurtgenoten is een schoolvoorbeeld van burgerkracht. De vrijwilligers in de wijkservicepunten helpen waar zij kunnen en leren de bezoekers hoe zij het in de toekomst zelf kunnen doen. De vrijwilligers vergroten hiermee ook hun eigen kennis en vaardigheden, waardoor ze ook nieuwe perspectieven ontwikkelen voor zichzelf. Een duurzame manier van werken!”

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

 

Deelgemeente Kralingen Crooswijk