Beslissend gevecht over openbare zeilfaciliteit aan de Kralingse Plas

Het is nu erop of eronder voor Zeilcentrum (Henk) Van Gent aan de Kralingse Plas. De rechter heeft bepaald dat het zeilcentrum uiterlijk op 1 oktober moet zijn ontruimd – op verzoek van de gemeente Rotterdam. Jarenlang is er over van alles gesteggeld, het huurcontract, wel of niet in het bestemmingsplan, enz. Echter, al weer enkele jaren geleden meldde zich de Stichting Community Sailing, om de openbare zeilfaciliteit van Henk van Gent over te nemen. Alleen de Rotterdamse gemeenteraad kan de deur openzetten.

Henk van Gent verwijt PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn dat hij dit verhindert. Leo Bruijn zegt desgevraagd dat hij besprekingen voert met de verantwoordelijke wethouder en ‘ik wil dat de zeilfaciliteit doorgezet wordt’. Maar wat als die besprekingen niets opleveren? Dan gaat er veel waardevols verloren aan de Kralingse Plas, volgens Van Gent. Hieronder een citaat uit het schrijven van Community Saling aan de Rotterdamse gemeenteraad d.d. 7 september. Als de raad aanstaande donderdag bij motie aangeeft de ontruiming te willen uitstellen,is er een kans op een doorstart.

“…Stichting Community Sailing voerde 3 juli jl overleg met wethouder Visser over de ontstane situatie, en heeft gemeente concreet een voorstel gedaan. De Stichting richt zich op het behoud van een openbare zeilfaciliteit en hiervoor heeft zij inmiddels een breed draagvlak in de samenleving georganiseerd: de Stichting wordt gesteund vanuit het zeilen met een beperking (St. Stras, KR&ZV De Maas), Stichting World Port Sail, alle watersportverenigingen aan de Kralingse Plas, vertegenwoordigd in het Kralingse Plas Overleg (KPO) en een aantal Rotterdammers met het (zeil)hart op de goede plaats om de financiering te regelen. Samengevat komt het voorstel erop neer dat op de locatie in korte tijd, naast nieuwbouw 5 maatschappelijke activiteiten zullen plaats gaan vinden, en wel:

1. Zeilen voor mensen met een beperking (aangepaste pontons, omkleden sanitaire ruimte, liften)

2. School- en buurtzeilen (i.c.m. buitenschoolse opvang)

3. Een commerciële exploitant (verhuur, events, zeillessen, kinderweken)

4. Een WSV ‘nieuwe stijl’ (niemand een eigen boot, laagdrempelig, afspiegeling van de samenleving, incl. een kantine)

5. Wedstrijdtrainingen en events. Wethouder Visser heeft toegezegd het voorstel juridisch te laten toetsen, evenals een vervolggesprek daarover. Omdat de juridische toetsing nog niet is voltooid, heeft dit vervolggesprek nog niet plaatsgevonden…”