Henk van Gent vaart juridisch een scherpe koers

Kralingse zeilschoolhouder Henk van Gent verscheen woensdag 22 oktober voor het Gerechshof in Den Haag. Hij ging in hoger beroep tegen de beslissing van de Rotterdamse rechtbank om de gemeente Rotterdam toestemming te verlenen tot ontruiming van zijn accommodatie aan de Kralingse Plas. Op woensdag 5 november volgt de tweede zitting en op 18 november de uitspraak.

Anders dan de Rotterdamse rechtbank beval de Haagse rechter beide partijen aan een regeling te treffen, waarvan ook een financiële genoegdoening door de gemeente aan Van Gent onderdeel is. Echter, het bedrag dat hij noemde was naar de mening van Van Gent veel te laag. De gemeente Rotterdam deed daar nog’s een heleboel vanaf, zodat de onderhandelingsposties heel ver uit elkaar lijken te liggen.

Juridische toetsing
Henk van Gent wil wel stoppen (na bijna 40 jaar) maar wil zijn ‘levenswerk’ laten voortzetten door Community Sailing. Die stichting wil, zoals Henk van Gent, vooral de sociaal- maatschappelijke activiteiten (schoolzeilen, buurtzeilen) voortzetten. Daarnaast zou er zeilles worden gegeven en zouden zeilboten worden verhuurd – de ‘laagdrempelige, openbare zeilschool’. De gemeente Rotterdam gaf te kennen de opvolging door Community Sailing alsnog allerminst vanzelfsprekend te vinden. Over de ‘juridische toetsing’ na het zo positief verlopen gesprek tussen Community Sailing en wethouder Visser wordt niets meer vernomen. De gemeente Rotterdam gaat voor een openbare aanbesteding.

Woordvoerder Maarleveld van Community Sailing vindt dat de Haagse rechter Henk van Gent ‘hard aanpakte’. Zo van: nu heeft het lang genoeg geduurd, kom nou’s tot een vergelijk. Alsof de ontstane situatie geheel aan Henk van Gent te wijten zou zijn.

Op 19 november buigt de betreffende gemeentelijke raadscommissie zich over het ontruimingsbesluit en op 26 november beslist de gemeenteraad. Hopelijk verdiepen de raadsleden zich nu eens echt in deze kwestie. Alleen ‘nou willen we er wel’s vanaf’ is niet genoeg.