De Dames van Amesz nodigen u uit voor een ‘Russische avond’ op 30 maart 2017 in Pro Rege.

Plaats en tijd:
Pro Rege,
Oudedijk 113.
Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Wim Hartog is de veelgeprezen vertaler van Konstantin Paustovski. In Nederland verscheen de zesdelige reeks memoires vanaf de jaren zestig in de reeks Privé-domein. Hierin doet Paustovski verslag van zijn tijd als ziekenbroeder aan het Pruisische front, de gruwelijke terugtocht van het Russische leger door Polen en Wit-Rusland, en de mislukte Februari- en  Oktoberrevolutie waar hij getuige van was. Deel 1 van deze memoires is herdrukt en opgenomen in de Russische bibliotheek van Van Oorschot. De overige delen verschijnen in de loop van de komende jaren.

In 2017 is het precies honderd jaar geleden dat in Rusland de revolutie uitbrak. Tot en met 17 september 2017 loopt er de spraakmakende expositie in de Hermitage in Amsterdam. Bij de tentoonstelling is een rijk geïllustreerde catalogus verschenen die een goed beeld geeft van het hofleven en de gebeurtenissen die eraan vooraf gingen. Wij hebben mevrouw drs. H.G.M. Hendrikx, docent geschiedenis, bereid gevonden een informatieve  lezing met beamerpresentatie te verzorgen. Mevrouw Hendrikx geeft regelmatig lezingen over historische thema’s en is als zodanig actief bij een ‘cultuurclub’.

Wij hopen op uw komst en zouden het op prijs stellen als u ons laat weten of u voornemens bent deze avond bij te wonen.

Met vriendelijke groet van de dames van Amesz

010 4123638, e-mail: info@amesz-boekhandel.nl