De brand na het bombardement in 1940 heeft voor Kralingen veel veranderingen gebracht . Veel wegen werden doorbroken, zoals de Weteringstraat die aansloot op de Lusthofstraat. Door de brand is het middengedeelte in brand gevlogen of gebombardeerd.

Voor het westelijke gedeelte kwamen er nieuwe huizen, zoals rond de Ringersplaats waar in het gebied een hoofdriool werd geplaatst waar niet op gebouwd kon worden. Hierdoor  werden de nieuwe huizen anders dan eerst de bedoeling was neergezet.

De aansluiting met de Lusthofstraat is er niet meer en je moet door een poort onder de huizen door. Nu is er geen goede aansluiting meer op de winkels in de Lusthofstraat. Er  is meer veranderd, de hoek Vogelstraat was verdwenen. Dit in tegenstelling tot de overkant. De straten naar de Oostzeedijk waren  intact gebleven.

Daar werden grote nieuwe huizen gebouwd waar veel grote gezinnen kwamen wonen. Inmiddels zijn die weer voor een deel afgebroken. Daarvoor in de plaats kwam het huizen- en winkelcomplex. Ook verderop in deze buurt werd er veel gebouwd. In Lusthof waren er veel lange straten, zoals de Aegidiusstraat en Adamshofstraat, die lopen van de Oudedijk tot Oostzeedijk met middenin de Lusthofstraat. Voor het gebied naar de Oostzeedijk waren er plannen voor sloop of renovatie. In de buurtgroep Lusthof is jaren gepraat voor het behouden van dit gebied en met succes. Er is een grote renovatie begonnen met als resultaat  goede, wat kleinere huizen voor kleinere gezinnen en jongeren.

Het  is nu  een gewilde buurt midden in de stad en vlakbij winkels. Het was een lange weg voor het zover was. Het begon met buurtverenigingen als het Vorstenhuis in de Polanenstraat, met de heren Mast en Groeneweg die de mooiste straat maakten met Koninginnedag. En de heer Richter,  voorzitter van Vrede en Welvaart die in de Adamshofstraat met zijn buurtvereniging veel werk verrichtte voor een leefbare buurt.

Er kwam ook een wijkraad die gevestigd werd in De Stormhoek, Lusthofstraat 102, die in 1981 werd opgevolgd door gekozen leden in de deelgemeente Kralingen. Met elkaar waren wij sterk en voelden wij liefde voor de wijk. Veel aandacht  moest er ook zijn voor de problemen die jongeren veroorzaakte in de Lusthofstraat. Met medewerking van politie, winkeliers, bewoners en opbouwwerkers hebben wij de strijd gewonnen.

klik voor groot

Er is veel gebeurd de laatste jaren. Slechte panden werden gesloopt. Wat er voor terug is gekomen, is een prachtig flatgebouw met onderaan een heel mooi winkelcentrum dat mooi aansluit op de rest van de Lusthofstraat.  Aan de overkant hiervan, waar vroeger de barakken van De Stormhoek stonden, is nu een serviceflat gerealiseerd die vernoemd is naar  het voormalige behuizing van de Deelgemeente en Wijkraad.

Bij mijn herinnering aan de Lusthofstraat hoort zeker de Marskramer, nu jammer genoeg weg.  Ik kocht daar altijd mijn schoonmaakspullen en huishoudelijke artikelen, waaronder beschuitbussen e.d., die ik nu nog steeds  gebruik.

Greet Wijs

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]