Foto: Debora Fernald

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Aan het begin van de gebiedscommissievergadering op donderdag 27 mei gaf Debora Fernald wederom aan het gevoel te hebben dat ze niet wordt gehoord. Ze betoogde dat ze jarenlang heeft geworsteld met meerdere vormen van ongelijke behandeling. Als gekozen volksvertegenwoordiger vindt ze dat ze zulke zaken moet benoemen om de machtscultuur te veranderen. Tijdens de vergadering werd ook ingegaan op verbetervoorstellen van de Werkgroep bewonersinitiatieven. Het voorstel om kwartaalaanvragen te behandelen in plaats van jaaraanvragen werd niet ondersteund door een meerderheid van de gebiedscommissie.

In een eerder bericht aan de Ster (De Ster Online, 21 december 2020: desteronline.nl/we-moeten-erover-praten) gaf Fernald aan dat ze voor haar gevoel wordt buitengesloten sinds het moment dat ze zich voor het eerst openlijk uitsprak over racisme en ongelijke behandeling. Volgens haar wordt racisme gebruikt als uitsluitingsmechanisme en hoort niemand wat ze daadwerkelijk te vertellen heeft omdat men te druk is om haar de mond te snoeren. Tijdens de  gebiedscommissievergadering greep Fernald het vergaderpunt ´mededelingen´ aan om dit nogmaals aan de kaak te stellen. Fernald vertelde over meerdere incidenten vanaf de basisschooltijd tot op heden waarbij ze te maken kreeg met discriminatie, soms duidelijk, soms verpakt. Ze vindt dat de maat vol is en dat ze als gekozen volksvertegenwoordiger dit bespreekbaar moet maken. Toch krijgt ze het gevoel dat dit haar niet in dank wordt afgenomen. “Men probeert mij af te breken, om het simpele feit dat ik de vinger op de zere plek leg, daar waar de ander het liever niet wil voelen. Ik moet mezelf elke keer verdedigen, daarom vraag ik me af of voor mij dezelfde regels gelden als voor alle anderen.”

Ongelijkheid
Bij het vergaderpunt ‘Verbetervoorstellen proces vergroten toegankelijkheid bewonersinitiatieven’ kwam Fernald terug op wat ze aan het begin van de vergadering had betoogd. Met name als het in de gebiedscommissie gaat over de communicatie over bewonersinitiatieven en punten die gaan over de ongelijkheid in het gebied, krijgt Fernald het gevoel dat ze niet wordt gehoord en dat er veel ongelijkheid heerst. “Als er geld uit te delen is dan weten we de kwetsbare groepen niet te vinden maar we kunnen ze wel vinden als we ze verdenken van fraude”, zegt ze. Ron Buitelaar vindt dat Fernald steeds weer terugkomt op racisme, terwijl dit volgens hem er niks mee te maken heeft. Het is het stokpaardje van Fernald, zegt hij. Ook Oana de Visser-Baicu vindt dat er geen sprake is van racisme of uitsluiting. Fernald reageert hier enigszins sarcastisch op door aan te geven dat ze het fijn vindt dat De Visser-Baicu geen racisme ervaart maar dat dit niet betekent dat het niet bestaat. Fernald besluit het onderwerp af te ronden omdat ze naar eigen zeggen het gevoel heeft dat ze tegen een muur praat.

Verbetervoorstellen bewonersinitiatieven
De werkgroep bewonersinitiatieven heeft de gebiedscommissie gevraagd om akkoord te gaan met een aantal verbetervoorstellen om de bewonersinitiatieven toegankelijker te maken. Er was discussie over het voorstel van de werkgroep om geen jaaraanvragen meer te behandelen, maar maximaal kwartaalaanvragen van bewonersinitiatieven en deze aan het eind van het jaar te evalueren. De meerderheid van de gebiedscommissieleden was het hier niet mee eens. Na stemming is dan ook besloten om jaaraanvragen te blijven accepteren. Volgens Paulette Verbist zijn jaaraanvragen gebruiksonvriendelijk en vormen ze een extra obstakel voor mensen, die meerdere aanvragen indienen. Ron Buitelaar denkt dat door het behandelen van kwartaalaanvragen er meer initiatieven tegengehouden zullen worden.

Corona-initiatieven
Daarnaast adviseert de werkgroep om tot de verkiezingen door te gaan met de zgn. corona-initiatieven, aangezien de effecten van corona nog een tijd zullen blijven. De corona-initiatieven trekken bewoners aan die anders geen gebruik zouden maken van bewonersinitiatieven en dit misschien in de toekomst wel gaan doen. Dit is ook goed voor het bereik en de verbetervoorstellen die gedaan zijn. Voorheen was er geen maximum, waardoor in Kralingen corona-initiatieven (ingediend door welgestelde, witte bewoners) een driemaal zo hoog bedrag kregen dan in Crooswijk, waar een corona-initiatief  (ingediend door mensen met een migratieachtergrond) naar beneden werd bijgesteld, omdat men van mening was dat deze mensen de inhoud van een ‘luxe pakket‘ niet op zouden kunnen. Terwijl er geen vragen gesteld werden over het ‘luxe witte’ driemaal zo dure initiatief in Kralingen. Sterker nog, er is ook nog op kosten van de gebiedscommissie een promofilm gemaakt en er zijn diverse advertenties in kranten geplaatst. “Er wordt gedaan alsof mensen met een migratieachtergrond niet mee willen doen en alsof ze niet te vinden zijn. Maar we kunnen ze wel vinden als wij ze verdenken van fraude en we kunnen ze ook vinden als hun ‘patserbak’ niet bij hun uiterlijk past of als ze ‘te dure’ merkkleding en horloges dragen, wat ook weer niet bij hun uiterlijk zou passen. Ik noem dit een goed voorbeeld van etnisch profileren”, aldus Fernald. In het kader van gelijke behandeling adviseert de werkgroep om het bedrag gelijk te trekken en te vervangen door  €30,- per persoon. Ook adviseert de werkgroep om ondernemers uit te sluiten van de corona-initiatieven.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.