De VVD-fractie in de deelraad van Kralingen- Crooswijk wil dat het afschaffen van het stop & shop parkeertarief op de Lusthofstraat en de Oudedijk wordt uitgesteld. Onlangs hebben B&W bekend gemaakt dat dit in bepaalde winkelstraten geldende tarief (10 cent voor het eerste half uur, daarna het normale tarief) in de hele stad gefaseerd zal worden afgeschaft.

Lusthofstraat
In de Lusthofstraat is dit tarief ingevoerd ter compensatie van het afschaffen van de destijds ingevoerde ‘blauwe zone’. Die had aanvankelijk zullen blijven bestaan tot het moment van gereedkomen van de nieuwe parkeergarage. De VVD-fractie vindt dat nog steeds het juiste moment om het stop & shoptarief te beëindigen. Het complex ‘Van Kra lingen’ met de parkeergarage kan een nieuwe impuls voor de Lusthofstraat betekenen. Totdat die gereed is is nog de nodige overlast te verwachten. Daarom zou de stad de ondernemers tegemoet moeten komen en tijdelijk het stop & shoptarief handhaven (totdat de garage klaar is).

Oudedijk
Aan de Oudedijk zijn de ondernemers bijna een jaar lang zeer zwaar getroffen door de renovatiewerkzaamheden aan de straat. De VVD-fractie vindt dat de gemeente daar een gebaar zou moeten maken naar de ondernemers en het stop & shoptarief nog een jaar moet handhaven.

Parkeerbedrijf
Inmiddels is het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente voornemens om te protesteren tegen het voornemen van B&W. Stadstoezicht/ Parkeerbedrijf Rotterdam, bij monde van woordvoerder Fred Maree, laat weten dat de afschaffing van het stop & shop tarief voor de Oudedijk zou moeten ingaan op 1 april en voor de Lusthofstraat op 1 oktober van dit jaar. Hij merkte daarbij op dat B&W nog ‘nadenkt’ over een aantal straten. Deze week of de volgende mag de gemeenteraad een brief daarover tegemoetzien. Maree verwijst ook naar www.rotterdam.nl/stopshop