Had er dit jaar niet meer uitgegeven kunnen worden?

Het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk bleek er een beetje trots op: tijdens de behandeling van de zgn. voortgangsrapportage tijdens de deelraadsvergadering afgelopen donderdag 20 december, werd gemeld dat ‘het overschot was gehalveerd’. En dan te bedenken dat het nog steeds gaat om 5,2 ton op een totale begroting van 28 miljoen. Geen wonder dat verschillende raadsleden van de oppositie zich afvroegen of al die bezuinigingen dit jaar nou echt wel zo nodig waren.

Tijdens het Vragenhalfuur voor raadsleden hamerde John van Assendelft van Leefbaar Rotterdam erop dat er acuut iets moet worden gedaan aan de ernstige overlast door Marokkaanse jongeren in en rondom het Metrostation Gerdesiaweg. Verantwoordelijk bestuurder Lucas de Boer legde uit dat dat niet een twee drie gaat. Het dagelijks Bestuur is in afwachting van adviezen hierover van een aantal instanties. Complicatie is dat het ook om jongeren gaat die ouder zijn dan 23 jaar. Daarop is de zgn. Beke methodiek (groepsaanpak) niet van toepassing. Bovendien lijken groepen jongeren hedentendage niet meer vast te pinnen op een bepaald gebied. Ze duiken overal op, dankzij de social media. De Boer meldde desgevraagd dat er voor de jaarwisseling een draaiboek klaarligt.

Voortgangsrapportage
De voortgangsrapportage levert, voorlopig, een overschot op van 5,2 ton voor dit jaar, op een totale begroting van 28 miljoen. Al was dat overschot in vergelijking met het vorige jaar dan gehalveerd, leden van de oppositiepartijen vroegen zich toch af of er niet wat ruimhartiger met het beschikbare geld had kunnen worden omgesprongen. De repliek van het Dagelijks Bestuur luidde, dat als iets voordeliger bleek te zijn dan begroot, je geld overhoudt. Echter, de oppositie drong niet aan. Men had wat aardigs kunnen verzinnen om (een deel van) het overschot aan te besteden, maar hoogstwaarschijnlijk zouden de coalitiepartijen PvdA en VVD dat niet hebben gesteund.

Peildatum
Het Dagelijks Bestuur gaf het zelf al aan. In het overschot van 5,2 ton zit ook geld dat dit jaar uitgegeven had moeten worden aan projecten die in het komende jaar blijken door te lopen. Maar om hoeveel dat precies gaat kwam niet boven water. Daarbij komt dat de ‘peildatum’ 1 november was. Hoe de financiële positie van de Deelgemeente zich na die datum heeft ontwikkeld, moest worden geschat.

La Croix
CDA-er Jacques la Croix becijferde op verzoek van De Ster dat het grosso modo gaat om een overschot van 2,7 ton. Daarbij komt nog ‘s het bedrag van ruim 1 ton aan reserves vrij, want die zijn niet meer nodig (de deelgemeenten houden op te bestaan na 2013). Voorts, zoals reeds gemeld, gaat het om geld dat nog nodig is voor projecten die doorlopen in het nieuwe jaar. Maar hoeveel dat precies is? La Croix wist het ook niet.