Vogels eten ondersteboven

Het ‘Kerstfeest op de Vlietlaan’ afgelopen zaterdagmiddag aldaar, was traditioneel georganiseerd door Stichting Bewonersgroep Kralingen-West, met medewerking van TOS.

Niet alleen de volwassenen amuseerden zich, al werden ze aan het werk gezet om kerststukjes te maken, vooral de kinderen gaven zich, onder deskundige leiding, helemaal over aan de creatieve productie van vetballen die onder uit ondersteboven op te hangen bloempotjes tevoorschijn kwamen. ‘t Is de bedoeling dat vogels, zich ondersteboven vastklemmend aan het bloempotje, zich te goed doen aan de zaadjes in de vetbol.

Kerstfeest op de Vlietlaan’ afgelopen zaterdagmiddag