De oude Jacob zit voor het raam. Dat zat hij wel vaker zo vlak voor de kerst. Hij keek dan naar buiten naar de mensen die voorbijliepen en dacht terug aan zijn overleden vrouw.

Maar dit jaar heeft Jacob andere gedachten. Hij denkt nu aan zijn zoon, Joop. En aan zijn buurman Es. Jacob heeft altijd veel steun aan zijn buurman. Alsof deze in een vroeger leven zijn broer was. En ook hij heeft een zoon, Hans. En over die jongens Joop en Hans gaat dit verhaal. Deze jongens zouden namelijk voor kerst thuiskomen. Vanuit Drenthe. Ik zal het uitleggen. In de zomer waren zij opgepakt en veroordeeld. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden op de Oostzeedijk een ambulancebroeder neergeslagen.

Zomaar, omdat ze dronken waren, omdat ze zichzelf niet in de hand hadden. En de rechter veroordeelde ze tot een opvoedingskamp in Drenthe. Maar voor kerst zouden ze thuiskomen. Hans had vorige week aan zijn vader Es ge-sms’t dat hij op de dag voor kerst terug zou komen. Vandaag dus. Maar Jacob had niets van Joop gehoord. Een beetje bang was Jacob wel. Hoe zat dat? Vandaag was de dag voor kerst. Hij hoort iets. Bij zijn buurman. Vrolijke herrie, een jongensstem.

Hans was terug! Jacob werd nu helemaal zenuwachtig. Waar was Joop? Jacob hield het niet meer uit. Hij pakte zijn jas en ging naar buiten. Wat moest hij doen? Lopen, drinken? Wilde hij nog wel leven? Jacob huiverde. Toen liep hij met resolute pas richting de Willemsbrug… Wat was er gebeurd? Niets bijzonders. Joop was gewoon met Hans teruggekomen uit Drenthe. Eerst was hij met Hans naar diens vader gegaan en inmiddels was hij al bij zijn vader Jacob aangekomen. “Waarom is hij niet thuis?” vroeg hij zich af, “hij weet toch dat ik vandaag thuiskom?” Joop baalde goed. Hij had zich zoveel van zijn terugkomst voorgesteld. Naar Hans durfde hij niet, hij schaamde zich voor zijn vader, maar weg wilde hij wel. Hij smeet zijn tas op de grond en trok ruw de deur open. Voor hem stond Jacob. Die was ook teruggekomen. De lieve stem van zijn overleden vrouw had hem teruggebracht. Prettige feestdagen en Oud-en- Nieuw!

Eduard Schuringa