• Geheugenpolikliniek voor niet westerse patiëntengroep

In niet-westerse culturen wordt achteruitgang van het geheugen en dementie vaak niet meteen herkend. Toch komen dit soort problemen ook in deze culturen regelmatig voor. Daarom start het Alzheimercentrum Zuid-West-Nederland met een geheugenpolikliniek voor migranten, zowel op de Erasmus MC locatie van het Alzheimercentrum als bij het Havenziekenhuis. Patiënten en mantelzorgers vinden hier gerichte zorg en alle begrip.

Om geheugenklachten goed te kunnen behandelen is het belangrijk de patiënt zo goed mogelijk te begrijpen. Bij de niet-westerse patiëntengroep is dat wel eens lastig door taalproblemen en cultuurverschillen. Bijvoorbeeld bij Turkse, Marokkaanse en Kaapverdiaanse patiënten.

Ouderdom
Dementie wordt in nietwesterse culturen vaak niet als probleem herkend en er wordt weinig (medische) hulp gevraagd. Geheugenverlies, verwardheid en depressies worden gezien als iets dat bij de ouderdom hoort en waar niets aan te doen is.

Tolken
Daarom opent het Alzheimercentrum Zuid-WestNederland een speciale geheugenpolikliniek voor migranten. De werkwijze van de polikliniek is afgestemd op de behoeften, taal en cultuur van deze doelgroep. De patiënt wordt onderzocht door verschillende zorgverleners en de afspraken worden zoveel mogelijk in één dagdeel gecombineerd. Hierbij is ook een tolk aanwezig en daardoor zijn zowel gesprekken met de mantelzorgers als met de patiënt zelf mogelijk.

Screening
Via een speciale geheugentest en een aangepast testprotocol voor patiënten afkomstig uit andere culturen worden geheugen en het gedrag van de patiënt onderzocht. Dat gebeurt met simpele testjes in gesproken taal van de patiënt. Mensen die niet kunnen lezen kunnen er ook aan meedoen. De patiënt krijgt bovendien een bloedonderzoek, een lichamelijk onderzoek en een hersenscan. Er kunnen namelijk lichamelijke oorzaken zijn voor geheugenproblemen. Zo kan een gericht persoonlijk behandelplan opgesteld worden.

Eigen taal
Het afgelopen half jaar werd al ‘proefgedraaid’ met deze nieuwe geheugenpolikliniek en de reacties zijn positief. Patiënten en mantelzorgers ervaren het als erg prettig dat zij in hun eigen taal hun klachten kunnen omschrijven, en dat er extra aandacht aan hun cultuur wordt besteed. De kwaliteit van leven wordt verbeterd, zowel voor de niet-westerse dementiepatiënt als de mensen die voor hen zorgen.

Patiënten kunnen zowel op de Erasmus MC locatie als bij het Havenziekenhuis terecht voor een afspraak bij de Geheugenpolikliniek voor migranten. De ondersteuning door de tolken is mogelijk gemaakt door steun van de Stichting Coolsingel.

Alzheimercentrum
Het Alzheimercentrum zuidwest Nederland is gevestigd op twee locaties, het Erasmus MC en het Havenziekenhuis Rotterdam. Door samen te werken zetten wij onze gedeelde expertise in voor goede diagnostiek, goede zorg en wetenschappelijk onderzoek bij dementie.
Het Alzheimercentrum behandelt patiënten met elke vorm van dementie of een verdenking daarop. Het centrum biedt patiënten en de familie uitstekende expertise in de diagnostiek van dementie. Door de jarenlange ervaringen kan het Alzheimercentrum zowel bij de veel voorkomende ziekte van Alzheimer als bij bijzondere dementievormen de belangrijkste vragen t.a.v. onderliggende oorzaken, bijkomende factoren, eventuele behandeling, begeleiding en levensverwachting adequaat beantwoorden. Gedurende het diagnostische proces staan ruime tijd en
persoonlijke aandacht voor de patiënt en zijn familie of mantelzorgers centraal. Door de aansluiting met de lokale ketenzorg kan het Alzheimercentrum ook na de diagnose zorg op maat en continuïteit in de zorg bieden, om zo de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. Het wetenschappelijke onderzoek (genetisch onderzoek) is al vele jaren een van de hoekstenen van het Alzheimercentrum. Het helpt in de zoektocht naar de oorzaken en de daaropvolgende
behandeling van dementie. De samenwerking met Alzheimer Nederland en andere Alzheimercentra is intensief.

Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam, tel. 0104121517, tel. hoofdgebouw 010-4043300, www.havenziekenhuis.nl

(ingezonden mededeling Havenziekenhuis Rotterdam)

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)