Op vrijdag 27 januari, tijdens de jaarlijkse Poëzieweek, droeg Hester Knibbe in het Bibliotheektheater (Centrale Bibliotheek) het stokje over aan haar opvolger Derek Otte. De stadsdichter is voor een periode van twee jaar benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders en heeft als taak jaarlijks meerdere stadsgedichten te schrijven over Rotterdam, de Rotterdammers en de Rotterdamse actualiteit, en die te presenteren.

Dichter, dagdromer en nachtdier
Derek Otte (1988) heeft zich al ruimschoots bewezen in het Spoken Word genre. Naast het schrijven van gedichten, treedt hij veel op en geeft taalworkshops. Otte is huisdichter bij radiozender FunX, docent Spoken Word op de Hogeschool Rotterdam en organisator van het woordpodium Paginagroots in de Rotterdamse Schouwburg. In september 2015 debuteerde hij met zijn dichtbundel Regelgeving en op dit moment werkt hij aan zijn tweede bundel TOFLOF. Derek schrijft in een eigenzinnige en eigentijdse stijl over alles wat hem bezighoudt, waarbij de invloed van hip-hop steevast aanwezig is.

“Als stadsdichter wil ik de aandacht voor poëzie en spoken word in de stad vergroten. Ook wil ik zorgen voor samenwerkingen en ontmoetingen tussen de gevestigde en de nieuwe(re) partijen in de stad. Èn meer woordkunst in de openbare ruimte!”, aldus de nieuwe sradsdichter.

Stadsdichter op visite
Otte droomde er al langere tijd van om stadsdichter van Rotterdam te worden en nu was het moment daar. Ideeën zijn er genoeg. In een eerste project gaat de stadsdichter ‘op visite’ bij de Rotterdammers. Derek strijkt neer op allerlei plekken in de stad, van café tot bejaardentehuis, en iedereen is uitgenodigd aan te schuiven. De stadsdichter wil hiermee, en met zijn andere projecten, poëzie dichter bij de Rotterdammer brengen.

Meer foto’s hier

Slotbundel Hester Knibbe
Hester nam na twee jaar afscheid van het stadsdichterschap met een laatste geschenk aan Rotterdam. Alle stadsgedichten die Knibbe schreef in haar periode als Rotterdamse stadsdichter zijn gebundeld. Deze slotbundel is vanaf nu gratis te downloaden als E-book via stadsdichter010.nl. (ingezonden mededeling Bibliotheek Rotterdan, bewerkt)

Met Hester Knibbe had De Ster reeds in 2015 kennisgemaakt. Ze werkte toen voor de eerste keer mee aan het 4 mei – project op de Pierre Bayleschool in Crooswijk. Uit De Ster van 10 mei 2016:

‘Ilham Abarnouss, 12 jaar en leerling van de Pierre Bayleschool in Crooswijk had het gedicht getiteld Vroeger en nu gemaakt: “Ik heb een goed leven / Zij hadden dat niet / Ik kan veilig naar school / Zij konden dat niet / Ik heb eten / Zij mochten dat niet / Ik kan veilig naar buiten / Zij konden dat niet / Overal zijn schoten / Schoten van verdriet / Overal zijn kreten / Kreten van, ik wil het niet / Overal zijn soldaten / Soldaten vol haat / Overal is oorlog / Oorlog op straat / En daar zijn weer die schoten / Die schoten van, ik weet het niet”. Ilham mocht haar gedicht voorlezen tijdens de dodenherdenking bij het gedenkkruis aan de Boezembocht in Crooswijk, afgelopen woensdagavond 4 mei. Evenals vorig jaar hadden de heren Klaus Oordt en Dik Vuik tevoren op de Pierre Bayleschool verteld over de oorlog en het herdenkingskruis aan de Boezembocht en Rotterdamse dichteres Hester Knibbe had, zoals het jaar tevoren, weer meegewerkt.’

Het Waterweghoen
Aan de presentatie van de slotbundel van Hester Knibbe kwam wethouder Pex Langenberg te pas en daarin staat ook het gedicht ‘Het Waterweghoen’, een lofzang op de ‘Rotterdamse Stadsvogel’. Bij het Waterweghoen steekt de grutto, Vogel des Vaderlands’, maar flets af. Vogelaars, op pad! U weet nu waar u moet zijn.

Alle gedichten en projecten van de stadsdichter zijn te vinden op stadsdichter010.nl.

Meer foto’s hier

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)