Jenny gaat naar Blijdorp

Jenny Flantua (73jr.) kan het niet accepteren. Waarom moet zij voor haar woning aan de Rusthoflaan meer betalen dan de andere bewoners daar?

Jenny betrok in 2007 haar zgn. wisselwoning – in afwachting van de nieuwe woning in Nieuw Crooswijk. De lage huur die zij betaalde voor haar woning in het platgegooide Wandeloordgebied bleef gehandhaafd. Totdat huisbaas Woonstad bedacht dat zij maar’s meer huur moest gaan betalen, te weten 619,- per maand. Had ze niet de haar aangeboden woning(en) geweigerd? Jenny: ‘Hoe kan ik een woning accepteren die nog niet eens gebouwd is!’ Haar buren betalen voor een soortgelijke woning 425,- à 435,- per maand. Woonstad vindt ook dat er een ‘schadevergoeding’ moet worden betaald voor de tijd dat zij naar de mening van de huisbaas te goedkoop heeft gewoond. Daar heeft Jenny begrip voor, maar niet voor de in haar ogen te hoge huur. Woonstad werd overigens in het gelijkgesteld door de rechter. In De Ster van 5 februari werd daarover bericht.

Wandeloord
Jenny Flantua woonde 45 jaar in de 2e Reserveboezemstraat in het Wandeloordgebied en 5 jaar in de ‘wisselwoning’ aan de Rusthoflaan. De woning aan de 2e Reserveboezemstraat had ze door de jaren heen helemaal opgeknapt. En ze vond het zonde dat die werd afgebroken omdat zonodig heel Nieuw Crooswijk tegen de vlakte moest. De crisis heeft er inmiddels voor gezorgd dat de ‘herstructurering’ van Nieuw Crooswijk dramatisch tot stilstand is gekomen. Vanavond wordt tijdens de deelgemeentelijke commisievergadering in ‘t Huys te Krooswijck duidelijk hoe de toekomst van Nieuw Crooswijk eruit ziet. Jenny wil er niet meer bij zijn. Ze heeft veel meegemaakt in Crooswijk, maar nu vertrekt ze zonder hartzeer naar Blijdorp. Per 1 april kan ze daar een aangename woning betrekken, met een lagere huur en vlakbij haar dochter die daar al woont. Lotgenoot Arthur de Bruin vecht door. Jenny belooft dat ze hem als getuige zal bij – staan als Arthur in hoger beroep voor de rechter staat.

Jenny Flantua