foto Ton Geenen
In het Koepeloverleg Nieuw Crooswijk ontmoeten bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van deelgemeente Kralingen-Crooswijk en Ontwikkelcombinatie Nieuw Crooswijk (OCNC) elkaar om informatie uit te wisselen over de aangepaste herstructurering van de wijk. Op 22 oktober was er naast ontwikkelingen rond sloop, nieuwbouw en renovatie ook veel aandacht voor de buitenruimte. 

Ruim 30 geïnteresseerden waren vorige week dinsdag in Huys te Krooswijk om over de laatste ontwikkelingen rond de herstructureringsplannen te horen. Woonstad en OCNC gaven toelichting op de nieuwbouw- en renovatieplannen en beloofden om per deelplan tijdig informatieavonden te organiseren voor de betrokken bewoners. Het was duidelijk waarneembaar dat bij sommige buurtbewoners een gevoel heerste dat er onvoldoende naar hen geluisterd werd. Deelgemeentevoorzitter Wim van Heemst gaf aan de bewoners en hun wensen zeer serieus te nemen: “Tot nu toe hebben we geregeld dat er leefbaarheidsgeld beschikbaar is voor 2014 en 2015 en we proberen dit te verlengen tot 2017. Zo kunnen de verschillende leefbaarheidsgroepen hun activiteiten voor de wijk voortzetten.”

zandvlakte-Eric-Fecken
foto Eric Fecken

Crooswijkerzand, een nieuwe uitdaging!
Tijdens de vergadering kwam ook de buitenruimte uitgebreid aan bod. De Exercitiesingel krijgt een opknapbeurt en hierover gaf de projectleider van de deelgemeente een uitgebreide presentatie. Meer hierover kunt u binnenkort op deze deelgemeentepagina lezen.
De zandvlakte van Wandeloord is een zorgpunt voor bewoners. Waar eens huizen stonden is nu een open vlakte die dienst doet als opslag voor bouwmateriaal. Bewoners willen graag een goede – al is het een tijdelijke – inrichting van het gebied nu woningbouw daar vertraagd is.
Kunstenaar Ron Blom is een actie gestart om ideeën te verzamelen voor dit braakliggende terrein. Met zijn website www.crooswijkerzand.nl heeft hij de aanzet gegeven voor een platform waar iedereen uit (Nieuw) Crooswijk terecht kan met zijn of haar ideeën. Ron Blom: “Ik heb geen vastomlijnd plan. Wat ik wil bereiken met mijn website, facebookpagina én het fysieke bord bij het terrein is dat buurtbewoners met elkaar aan de slag gaan met hun ideeën.”
Deelgemeentevoorzitter Wim van Heemst ziet potentie in deze actie: “Als bewoners met elkaar in gesprek gaan, al brainstormend tot een gezamenlijk uitvoerbaar plan komen, dan zie ik mogelijkheden om dit te ondersteunen. Ideeën van bewoners zelf die gedragen worden in de wijk hebben alles in zich om een succes te worden. Een vorm van burgerkracht die ruim aanwezig is in Crooswijk!”

Meedoen?
Om van idee tot uitvoerbaar plan te komen moet er nog wel wat gebeuren. Op 19 november aanstaande wordt  daarom een ‘thema-Koepel’ georganiseerd. Heeft u ideeën over de inrichting van de zandvlakte? Kom meepraten!
Waar? In Huys te Krooswijck aan het Paradijsplein 1. Hoe laat? Aanvang19.00 uur Voor wie? Iedere Crooswijker. Inspiratie opdoen? Deel uw ideeën online via www.crooswijkerzand.nl of www.facebook.com/crooswijkerzand.

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk