Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk vergaderde op 19 februari

Het was een levendige bijeenkomst, de vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk op donderdag 19 februari jl., in de Paleiszaal in De Esch, met zo’n 20 bewoners en andere belangstellenden en 12 commissieleden. De agenda telde meerdere bijzondere onderwerpen, alleen al vanwege de grote bedragen voor de bewonersinitiatieven die over de tafel gingen.

door Coby Jansen

Zo was er een jongen van 14 die samen met Buurtwerk een aanvraag voor 60.000 euro heeft ingediend voor de vernieuwing van de skatebaan aan de Lage Filterweg in De Esch. Hij heeft, met hulp van anderen, geconstateerd dat de kwaliteit van die skatebaan niet best is en dat de skatebaan aan vernieuwing toe is, anders kan skaten riskant worden. Een eigenlijk is de baan ook wel saai.

R.V.S.V.
De commissieleden bleken enthousiast maar hikten aan tegen de hoge kosten van de renovatie. Toch blijkt het mogelijk zo’n gigantisch bedrag aan te vragen bij Opzoomer Mee maar dan via een ander adres. Er werd voorgesteld om fondsen aan te schrijven, en men wilde af van de verplichte winkelnering. Dat wil zeggen dat je met je opdracht naar de aannemer moet met wie de gemeente Rottterdam voor soortgelijke klussen een lange termijn afspraak heeft. De prijs zou dan hoger zijn dan wanneer je zelf met je project de boer opgaat. Maar niet alle commissieleden waren daarvan overtuigd. Ze raadden de aanvragers aan nog eens een goed gesprek met de aannemer te voeren. Het project bleef duur tot er tot ieders verrassing twee dames van de R.V.S.V, de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging, opstonden en aankondigden dat zij wel willen bijdragen aan de skatebaan. De dames waren samen in een van de XXLL bakken van het Rotterdamsch Studenten Corps komen aanrijden en maakten een elegante stop bij de Paleiszaal in De Esch. Iedereen was blij met wat ze meebrachten natuurlijk, maar de commissieleden hielden vast aan hun advies om nog andere fondsen te benaderen. Er is tenslotte nog een groot deel van het jaar te gaan en dan nu al zo’n grote hap uit het budget nemen, geeft geen prettig gevoel, zo bleek.

Young Energy
Een ander spraakmakend initiatief kwam van Young Energy dat budget voor krachtsport en kickboksen in Sportcentrum Het Schuttersveld aanvraagt, onder andere voor de aankoop van materialen en voor trainersuren. Deze plek en omgeving heeft flink onder overlast van groepen jongens geleden. Er zijn daarop activiteiten georganiseerd waarmee de jongens hun energie op een acceptabele manier kwijt konden. Young Energy stelt voor om dit nieuw leven in te blazen en vraagt daarvoor 7.500 euro aan. Niet voor alle commissieleden is dit vanzelfsprekend. Als dit om jongens gaat die graag een robbertje vechten dan moeten wij dat niet aanmoedigen door ze harde sporten te laten doen en dat te subsidiëren, zo is te horen.

Buurtwerk ondersteunt de initiatiefnemers en zegt strikt te zijn in het toepassen van afgesproken regels: rotjongens moeten wegblijven of worden weggestuurd. De ervaring van de vorige keer was positief: meer zelfbeheersing en het ‘tanken van zelfvertrouwen’ bij de overlastgevers. De jongeren zullen als tegenprestatie klussen in de omgeving doen, bijvoorbeeld het schoonmaken van pleinen. Onder die afspraak en met de opdracht nog elders besparingen te halen, bijvoorbeeld door het lenen van materialen als matten en bokszakken in plaats van deze aan te kopen, kregen de jongens van Young Energy de steun van de commissie. Fietsles Verder werd er positief besloten op een aanvraag voor fietslessen. Dit vond de commissie mooi maar helaas staan de fietsen waarop gelest gaat worden nog in Prins Alexander en de vrouwen die ze moeten halen kunnen nog niet fietsen… Er komt budget beschikbaar voor bingo en praatmiddagen tegen sociaal isolement in ‘t Huys te Krooswijck op het Paradijsplein. De mevrouw die dit heeft aangekaart organiseert al langer de bingo maar om het aanbod te kunnen uitbreiden is er meer budget nodig. De commissie ondersteunt dat van harte maar met een lager bedrag omdat de bezoekers ook zelf kunnen bijdragen.

Bouwplannen
Verder kwamen er nog bouwplannen langs. Dat voor studentenhuisvesting op de plek bij de tramlus naast de Erasmus Universiteit werd uitgebreid bekritiseerd door de Bomenridders. Het plan kreeg de werktitel ‘ontgroening voor studenten’. Er wordt weer groen aangetast en het gebied versteent verder. Diverse commissieleden voegden daaraan toe niet te begrijpen dat er weer extra studentenhuisvesting nodig is en schoten daarmee het voorstel af en adviseerden om het plan af te voeren. Voor het gat in de Aegidiusstraat-zuid is een bouwplan voor 12 grondgebonden woningen gepresenteerd door de ontwikkelaar. Hiervoor komt nog een informatieavond voor omwonenden. De bewoners van de Essenlaan moesten lang wachten maar kregen daarvoor van de commissie de opheffing van de hondenuitlaatzone in hun laan terug. Ze komen te vaak met vieze schoenen thuis en niemand van de ‘daders’ die er iets tegen doet.

De eerstvolgende vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal plaatsvinden op donderdag 26 maart 2015 in Pniël, Oudedijk 15, Rotterdam- Kralingen. Aanvang: 20.00 uur. Zie: www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk.