De Erasmus Universiteit (EUR) gaat meer Nederlandstalige bacheloropleidingen aanbieden. Opleidingen die nu in het Engels worden gegeven, zullen binnenkort ook in het Nederlands te volgen zijn. Het is nodig om de internationale studentengroei te beperken. “Te grote groepen internationale studenten kunnen de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs onder druk zetten”, zegt een woordvoerder van de EUR.

De grote toestroom aan internationale studenten heeft de Nederlandse universiteiten doen besluiten om maatregelen te nemen. Zo gaat de Erasmus Universiteit de bacheloropleidingen in beide talen geven. Masteropleidingen blijven wel in het Engels. “De masterfase is anders omdat deze veel meer met onderzoek te maken heeft”, vertelt een woordvoerder van de EUR. “Academisch onderzoek is per definitie internationaal en daarmee ook Engelstalig.”

“Maar we zien ook dat de groei van het aantal internationale studenten op sommige plekken tot knelpunten leidt”, legt de woordvoerder uit. Voorbeelden hiervan zijn volgens hem de studentenhuisvesting en de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. Wel benadrukt de EUR het belang van haar internationale karakter: “We vinden de waarde van een internationale gemeenschap juist heel erg belangrijk. Studenten en docenten met verschillende achtergronden dagen elkaar uit en inspireren elkaar met verschillende perspectieven.”

Via: mediapartner OpenRotterdam


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.